Table of Contents:

 1. Kan man klage over sin revisor?
 2. Hvad er en godkendt revisor?
 3. Hvor længe må man have samme revisor?
 4. Hvilken lov regulerer revisorer?
 5. Hvad betyder at en revisor skal være uafhængighed?
 6. Hvad er revisionsvirksomheder?
 7. Hvilke forpligtelser har en revisor hvis personen bliver opmærksom på at der er begået økonomiske forbrydelser?
 8. Hvilken klageinstans revisorerne har?
 9. Hvor kan man klage over ejendomsmægler?
 10. Hvad er en Erklæringsbekendtgørelse?
 11. Hvornår skal revisor tage forbehold?

Kan man klage over sin revisor?

Du kan klage over godkendte revisorer. Det er et krav, at revisoren var godkendt på det tidspunkt, hvor opgaven blev udført. ... Hvis du som privat person vil klage, kan du kun klage over en revisionsvirksomhed, hvis du samtidig også klager over en godkendt revisor.

Hvad er en godkendt revisor?

Godkendte revisorer har gennemgået et langt uddannelsesforløb og er efter endt eksamen godkendt af Erhvervsstyrelsen. Statsautoriserede revisorer har typisk en længere uddannelse, og de er de eneste, som må revidere børsnoterede selskaber, statslige aktieselskaber og finansielle virksomheder.

Hvor længe må man have samme revisor?

SKAL skifte revisor hvert syvende år. IKKE købe rådgivning og revision hos samme revisionsfirma. HØJST købe konsulentydelser hos den udpegede revisor for 70 % af det samlede honorar. KUN købe skatterådgivning af mindre karakter hos deres revisor.

Hvilken lov regulerer revisorer?

2007/. § 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse og registrering af revisorer og revisionsvirksomheder, vilkårene for udførelse af opgaver i forbindelse med revision m.v. samt regler om offentligt tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

Hvad betyder at en revisor skal være uafhængighed?

En revisor, revisionsvirksomheden og andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, skal ved udførelse af opgaver omfattet af § 1, stk. 2, være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører, og må ikke være involveret i virksomhedens beslutningstagning.

Hvad er revisionsvirksomheder?

Leder du efter et revisionsfirma, så kan du med fordel bruge e-conomic regnskabsprograms revisorliste til at finde en. Som navnet antyder, fungerer et revisionsfirma og dets tilhørende revisorer, som en instans, der gennemser, vurderer og godkender et økonomisk anliggende for en virksomhed.

Hvilke forpligtelser har en revisor hvis personen bliver opmærksom på at der er begået økonomiske forbrydelser?

Revisorlovens § 22 pålægger revisor en oplysningspligt i tilfælde af, at revisor bliver bekendt med, at et eller flere ledelsesmedlemmer i en virksomhed, hvor revisor udfører opgaver omfattet af revisorlovens § 1, stk. 2 eller 3, begår eller har begået økonomiske forbrydelser.

Hvilken klageinstans revisorerne har?

Revisornævnet er en uafhængig administrativ klageinstans - et såkaldt "domstolslignende klagenævn". Revisornævnet er en uafhængig administrativ klageinstans. Nævnet behandler klager over godkendte revisorer, der har afgivet erklæringer efter revisorlovens § 1, stk.

Hvor kan man klage over ejendomsmægler?

Du kan klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, hvis du mener, at en ejendomsmægler og/eller ejendomsformidlingsvirksomhed har handlet i strid med regler om formidling af fast ejendom og salg og udbud af fast ejendom.

Hvad er en Erklæringsbekendtgørelse?

Erklæringsbekendtgørelsen fastsætter de generelle regler for revisors afgivelse af erklæringer. Disse regler kan naturligvis afviges ved særlovgivning, der kan være til hinder for at anvende erklæringsstandarden, som det også fremgår af lovbemærkningerne til lovforslaget.

Hvornår skal revisor tage forbehold?

Revisor kan ikke opnå dokumentation (”revisionsbevis”) for værdien af eksempelvis en ejendom, et tilgodehavende eller et varelager. Her tager revisor forbehold for, at han eller hun ikke kan udtale sig om værdien af det pågældende aktiv.