Table of Contents:

  1. Hvad betyder becifringer?
  2. Hvordan finder man frem til om en sekund er stor eller lille?
  3. Hvor mange halvtoner er en kvart?
  4. Hvilket musikudtryk svarer til et interval på otte Tonetrin?
  5. Hvordan finder man akkorder?
  6. Hvad hedder en halvtone?
  7. Hvor mange halvtoner er der i en oktav?
  8. Hvad er Vekseldominant?

Hvad betyder becifringer?

Becifring er et notationssystem af bogstaver og tal, som bruges til angivelse af akkorder. Man kan notere akkorder på noder, men det er ofte mere hensigtsmæssigt at bruge becifringer.

Hvordan finder man frem til om en sekund er stor eller lille?

Store og små intervaller Sekund, terts, sekst og septim kan enten være store eller små, og den præcise størrelse finder du ved at tælle antallet af halvtonetrin mellem de to toner.

Hvor mange halvtoner er en kvart?

Kvart og kvint
NavnTonetrinHalvtoner
Kvart45
Forstørret kvart (tritonus)46
Formindsket kvint (tritonus)56
Kvint57

Hvilket musikudtryk svarer til et interval på otte Tonetrin?

1) Et interval (dvs. en afstand mellem to toner) på otte tonetrin. Man skelner mellem en formindsket oktav, en ren oktav og en forstørret oktav, svarende til en afstand på henholdsvis elleve, tolv og tretten halvtoner. Den rene oktav kaldes normalt blot for en oktav.

Hvordan finder man akkorder?

Akkorddiagrammer viser hvor du skal placere dine fingre på gribebrættet. De 6 vertikale linjer er de 6 strenge på guitaren, som hedder E,A,D,G,B,e du kan huske dem ved at sige (E)ddy (a)te (d)ynamite( g)oodbye (e)ddy. Linjen til venstre er den tykkeste streng (E). De horisontale/vandrette linjer er guitarens bånd.

Hvad hedder en halvtone?

afledningen en halvtone under h kaldes ikke hes, men b, og afledningen to halvtoner under h kaldes dermed bes. afledningen en halvtone under e kaldes ikke ees, men es, og afledningen to halvtoner under e kaldes dermed eses.

Hvor mange halvtoner er der i en oktav?

I vestlig musik er der tolv toner indenfor en oktav.

Hvad er Vekseldominant?

Funktionsanalytisk betegnelse for dur-treklangen beliggende på en tonearts andet trin. Vekseldominanten er dominant til treklangen på femte trin i samme toneart og er dermed dominant til dominanten. Vekseldominanten symboliseres ved to sammenflettede D'er.