Table of Contents:

 1. Hvor mange gange må man bryde 11 timers reglen?
 2. Hvor lang tid i forvejen skal man kende sin arbejdsplan?
 3. Hvor mange timer skal man mindst arbejde?
 4. Hvor mange døgnvagter må man have i træk?
 5. Hvem er omfattet af 11 timers reglen?
 6. Hvor mange timer på nathold?
 7. Hvor lang tid skal man kende sin vagtplan?
 8. Hvor kan jeg se hvor mange timer jeg har arbejdet?
 9. Hvor lang pause har man ret til?
 10. Hvor meget pause har man ret til på en arbejdsdag?
 11. Hvor længe må man arbejde ad gangen?

Hvor mange gange må man bryde 11 timers reglen?

Dispensation for 11 timers reglen Dog maksimalt èn gang pr uge. Når der sker afvigelser, skal der snarest muligt ydes tilsvarende kompenserende hvileperiode.

Hvor lang tid i forvejen skal man kende sin arbejdsplan?

Hvor lang tid i forvejen skal jeg kende min vagtplan? Hvis der er overenskomst på din arbejdsplads, har du ret til at kende din arbejdstid mindst 16 uger frem på langt de fleste af HK Handels overenskomster. Mindre væsentlige ændringer i arbejdsplanen kan ske med fire ugers varsel.

Hvor mange timer skal man mindst arbejde?

Regler om arbejdstid En ansat må ikke arbejde mere end 48 timer om ugen beregnet som et gennemsnit over 4 måneder.

Hvor mange døgnvagter må man have i træk?

Rigtig mange arbejder 2 eller 3 døgnvagter i træk, det må man ikke. Efter hver døgnvagt, skal medarbejderen have 22 timers hvile. Pas på med mere end 2 døgnvagter om ugen, for pludselig er i på kant med EU's arbejdstidsdirektiv om den maksimale arbejdstid om ugen, som er 48 timer fordelt på en 4 måneders periode.

Hvem er omfattet af 11 timers reglen?

Alle medarbejdere i Danmark er underlagt reglerne om daglig og ugentlig hviletid. Reglerne er også kendt som 11-timers reglen og reglen om det ugentlige fridøgn. 11-timers reglen betyder, at man som medarbejder har krav på 11 timers sammenhængende hvil inden for en periode på 24 timer.

Hvor mange timer på nathold?

Natperioden aftales på den enkelte virksomhed, men kan for overenskomstdækkede medarbejdere også være defineret i overenskomsten. Natperioden er på 7 timer og skal omfatte tidsrummet fra kl. 00.00 til kl. 05.00.

Hvor lang tid skal man kende sin vagtplan?

Vagtplanen skal omfatte mindst 4 uger[1], men kan ændres med 2 ugers varsel - dog med én uges varsel, når tvingende omstændigheder gør det nødvendigt.

Hvor kan jeg se hvor mange timer jeg har arbejdet?

Dagpengetællerne viser de arbejdstimer, som din a-kasse har registreret – det er blandt andet de timer, du har skrevet på dit dagpengekort og som din arbejdsgiver indberetter. Din a-kasse opgør timerne og sender dem til Jobnet.dk, hvor du kan se dem i dagpengetællerne. Tællerne opdateres løbende.

Hvor lang pause har man ret til?

Krav på mindst 30 minutters pause, når arbejdstiden overstiger 5 timer. Er du under 18 år, har du krav på 30 minutters pause, når arbejdstiden overstiger 4,5 timer. I de fleste overenskomster betaler du selv din frokost - det betyder, at du ikke skal stå til rådighed i din pause.

Hvor meget pause har man ret til på en arbejdsdag?

Pause efter 6 timer Når din arbejdsdag er på mere end 6 timer, har du krav på en pause. Der er ingen regler om længden af pausen, men du skal have mulighed for at få lidt at spise og drikke. Den tekniske formulering er "at pausens formål tilgodeses". Dette fremgår af arbejdstidsdirektivet.

Hvor længe må man arbejde ad gangen?

Når du ser 24 timer tilbage – og her taler vi ikke om et døgn fra midnat til midnat, men reelt 24 timer – skal du have mulighed for at hvile i 11 timer. Dermed skal du ikke arbejde mere end 13 timer i træk. Du skal have 24 timers fri inden for 7 døgn. De 24 timers fri begynder først efter 11 timers hvile.