Table of Contents:

 1. Hvad sker der med efterspørgslen hvis prisen stiger?
 2. Hvordan kan udbud og efterspørgsel forklare prisdannelsen?
 3. Hvad er en prisfølsom vare?
 4. Hvad er en Efterspørgselsdeterminanter?
 5. Hvad er ligevægtspunktet?
 6. Hvad er en udbudskurven?
 7. Hvad betyder det for prisdannelsen at udbudskurven er så stejl?
 8. Hvem efterspørger arbejdskraft?
 9. Hvad påvirker udbudskurven?
 10. Hvad er Nødvendighedsvarer?
 11. Hvad er efterspørgsel og hvad styrer efterspørgslen?

Hvad sker der med efterspørgslen hvis prisen stiger?

Stiger efterspørgslen stiger prisenHvis efterspørgslen efter en vare eller ydelse ryger i vejret, så kan det føre til, at et produkt bliver en en mangelvare eller sjælden. Diamanter er meget efterspurgte, men der er et begrænset udbud, og så bliver prisen høj.

Hvordan kan udbud og efterspørgsel forklare prisdannelsen?

Prisdannelsen og markedsmekanismens funktion er et af den økonomiske videnskabs vigtig- ste områder. Forståelsen af hvorfor varerne får høje eller lave priser og hvorledes disse varers priser hænger sammen, er en vigtig brik i næsten ethvert forsøg på at beskrive de overordnede sammenhænge i samfundet.

Hvad er en prisfølsom vare?

Prisfølsomme varer har en høj priselasticitet. Dvs. at en relativt lille prisstigning vil føre til et relativt stort fald i den efterspurgte mængde. Nødvendige varer i dagligdagen (salt og kartofler) har generelt en lavere prisfølsomhed end luksusvarer.

Hvad er en Efterspørgselsdeterminanter?

EFTERSPØRGSELSDETERMINANTER: Prisen på varen ( afhængigheden udtrykkes i en efterspørgselskurve dvs. hvis prisen ændres bevæger man sig op eller ned ad samme efterspørgsels-kurve )

Hvad er ligevægtspunktet?

Det punkt hvor udbuds- og efterspørgselskurverne skærer hinanden kaldes ligevægtspunktet. De tilhørende værdier på akserne kaldes hhv. ligevægtsmængden og ligevægtsprisen.

Hvad er en udbudskurven?

Udbudskurven fungerer på samme måde, men hvor den tager højde for forholdet mellem prisen og det tilgængelige udbud af en vare fra producentens perspektiv i stedet for forbrugerens. Når prisen på et produkt siger, så er producenterne villige til at producere mere af varen for at skabe en højere profit.

Hvad betyder det for prisdannelsen at udbudskurven er så stejl?

(1) Ved en høj pris på markedet vil nye mere ineffektive virksomheder med høje omkostninger også udbyde varen => større udbud. (2) Ved en høj pris vil det kunne betale sig for eksisterende virksomheder at producere med højere omkostninger ( f.

Hvem efterspørger arbejdskraft?

Husholdningerne udbyder arbejdskraft og virksomhederne efterspørger arbejdskraft.

Hvad påvirker udbudskurven?

Udbudskurven kan ændre sig af en række årsager: Inputpriserne ændrer sig. Ny teknologi. Forventninger om fremtiden.

Hvad er Nødvendighedsvarer?

Varer som eksempelvis medicin, tobak eller mælk hører til den gruppe af varer, som ikke er følsomme for prisændringer. De er såkaldte nødvendighedsvarer, som vil blive indkøbt uanset pris. Disse former for varer, hvor efterspørgslen ikke er afhængig af prisen, siges at være prisufølsomme eller uelastiske.

Hvad er efterspørgsel og hvad styrer efterspørgslen?

Efterspørgsel er et udtryk for mængden af produkter eller ydelser, som forbrugerne på et bestemt tidspunkt er villige til at betale en bestemt pris for. Efterspørgslen måles ret beset ud fra forbrugernes behov og trang til at købe et bestemt produkt. Det omhandler derfor forbrugernes ønske om at få fat i en given vare.