Table of Contents:

  1. Hvordan med aktieoptioner?
  2. Hvad er medarbejderobligationer?
  3. Hvordan virker optioner?
  4. Hvad er en solgt call option?
  5. Kan man undgå skat af aktier?
  6. Hvordan beskattes tegningsretter?
  7. Er medarbejderaktier skattefrie?
  8. Hvornår frigives medarbejderaktier?

Hvordan med aktieoptioner?

Aktieoptioner er en ret men ikke en pligt til at købe eksisterende aktier i et selskab på et senere tidspunkt til en på forhånd fastsat kurs. Du bestemmer altså frit som medarbejder, om du senere vil udnytte optionen og købe aktier.

Hvad er medarbejderobligationer?

Medarbejderobligationer. Medarbejderobligationer kan tildeles med eller uden bruttolønnedgang. Ansatte kan siden hen få pengene udbetalt skattefrit uden yderligere omkostninger for virksomheden. Der er således et umiddelbart skattemæssigt incitament og samtidig mulighed for at knytte medarbejderne til virksomheden.

Hvordan virker optioner?

Optioner er kontrakter, der giver ejeren retten, men ikke forpligtelsen, til enten at købe eller sælge et underliggende aktiv til en forudbestemt pris inden for en bestemt periode.

Hvad er en solgt call option?

Sælger man en aktieoption, er man forpligtet til at købe (put-option) eller sælge (call-option) det underliggende aktiv til aftalekursen på et fastsat fremtidigt tidspunkt, hvis optionskøberen udnytter sin ret til at købe eller sælge det underliggende aktiv.

Kan man undgå skat af aktier?

Sælg aktier med tab og reducér din skat Blev 2021 året, hvor du har solgt ud af de aktier, der måske har stået og akkumuleret et godt afkast over en årrække; ja så kan det ske, at du har realiseret en gevinst, der er højere end 56.500 kr., og som dermed udløser 42% skat i 2021.

Hvordan beskattes tegningsretter?

Gevinst ved salg af nye tegningsretter er altid skattepligtig. Hvis du sælger tegningsretter, er gevinsten altid skattepligtig. Det gælder også, selvom de aktier, som har dannet grundlag for tildeling af tegningsretter, kan sælges uden beskatning.

Er medarbejderaktier skattefrie?

Medarbejderaktier beskattes ligesom andre aktier. Forskellen er, at man ikke beskattes på tildelingstidspunktet, og at aktierne skal båndlægges i en periode. Da aktierne har været ejet i mere end 3 år, er det afgørende om de er børsnoterede eller ej.

Hvornår frigives medarbejderaktier?

Medarbejderaktier er deponeret i 5 eller 7 år. De frigives den 1. januar.