Table of Contents:

  1. Kan der være asbest i isolering?
  2. Er der asbest i fuger?
  3. Hvordan ved jeg om der er asbest?
  4. Er der asbest i mineraluld?
  5. Kan man mærke asbest?

Kan der være asbest i isolering?

I bygninger opført før 1990, er der risiko for, at der findes asbest et eller flere steder. Der er risiko for at komme i kontakt med asbesten ved nedrivning, renovering, reparation og servicearbejde i disse bygninger. Asbest er blevet anvendt i en lang række byggematerialer som isolering, brandsikring og armering.

Er der asbest i fuger?

Indgreb i fuger og spartlede overflader med asbest – sådan gør du! Inden arbejde begynder, hvor der gøres indgreb i fuger eller spartlede overflader med asbest fx rillefræsning med henblik på at lægge kabler ind, skal følgende være i orden: Arbejdsplan: støvsvage metoder, ventilation, værnemidler, affald og rengøring.

Hvordan ved jeg om der er asbest?

Asbestfibre kan ikke ses med det blotte øje, og derfor kan asbestholdige byggematerialer kun i nogle få tilfælde genkendes på f. eks. deres form og anvendelse. Det kræver viden og erfaring at afgøre dette, og i mange tilfælde er man nødt til at analysere prøver af materialet i et laboratorie.

Er der asbest i mineraluld?

Asbesten i mineraluldsisoleringen stammer fra, at asbestholdige tagplader har drysset fibre igennem dets levealder og dermed har forurenet isolering og tagrum. Dette er også tilfældet i tagrum uden isolering – eksempelvis i tagrum med pulterrum etc.

Kan man mærke asbest?

Sygdommen opstår som regel 15-25 år efter, at du har været udsat for asbest. De første symptomer kommer langsomt. Det drejer sig om tiltagende åndenød, når du anstrenger dig fysisk, og en tør hoste der ikke går væk. Du kan også have en trykkende eller stikkende fornemmelse i brystet.