Table of Contents:

 1. Er Asperger en sygdom?
 2. Kan autister blive forelsket?
 3. Er Asperger syndrom en psykisk lidelse?
 4. Hvad er Asberger sygdom?
 5. Hvad er forskellen på asperger og autisme?
 6. Hvad er årsagen til Asperger?
 7. Kan man vokse fra Asperger?
 8. Hvordan behandler man PDA?
 9. Kan autisme behandles?
 10. Kan autister være udadreagerende?
 11. Hvordan hjælper man et barn med Asperger?
 12. Hvordan hjælper man autisme?

Er Asperger en sygdom?

Aspergers Syndrom er en medfødt gennemgribende men tal udviklingsforstyrrelse inden for autismespektret. Asper gers Syndrom er karakteriseret ved tre kerneområder, hvis symptomer er; nedsat social funktion/interesse, tvangs præg og svært ved forandringer samt særlige interesser.

Kan autister blive forelsket?

Autister har også følelser. Mennesker med autisme har ofte svært ved at forstå såvel deres egne som andres følelser. Men det er ikke ensbetydende med, at de slet ikke har følelser. Personer med autisme og Aspergers syndrom har ofte svært ved at udtrykke og forstå deres egne og andres følelser.

Er Asperger syndrom en psykisk lidelse?

Nogle tilstande som fx autisme, Aspergers Syndrom og ADHD står også opført i det psykiatriske diagnosesystem. Disse tilstande er i modsætning til de egentlige psykiske sygdomme i højere grad udtryk for forstyrrelser i barnets/den unges udvikling og adfærd.

Hvad er Asberger sygdom?

Aspergers syndrom (ofte forkortet AS) er en udviklingsfor styrrelse inden for autismespektret. Det betyder, at det er en mildere form for autisme. Aspergers syndrom viser sig ved, at barnet/den unge i større eller mindre grad har manglende forståelse for det sociale samspil mellem men nesker.

Hvad er forskellen på asperger og autisme?

Aspergers syndrom bliver ofte opfattet som en form for højt fungerende autisme. Mennesker med Aspergers syndrom er normaltbegavede, og de har ikke sproglige vanskeligheder. Deres sproglige udvikling kan dog være meget anderledes end andres.

Hvad er årsagen til Asperger?

Man kan ikke påvise afvigende gener hos den enkelte person, men man kan på basis af blandt andet tvillinge- og adoptionsforskning fastslå, at 80 – 90 procent af årsagen er biologisk arv. Som regel vil man finde, at nogle nære slægtninge har træk, der minder om Aspergers syndrom, for eksempel særlig teknisk begavelse.

Kan man vokse fra Asperger?

I nogle tilfælde vil barnet først begynde at skille sig ud, når det kommer i børnehave eller skole, hvor kravene til de sociale kompetencer bliver større og større. Fordi diagnosen Aspergers syndrom er så ny, er der mange, der først får diagnosen som voksne.

Hvordan behandler man PDA?

PDA kræver et særligt specialiseret læringsmiljø og en fleksibel behandlingsindsats. ​PDA betyder ikke, man ikke kan være i krav og rammer, men det stiller høje krav til de professionelle om, hvordan vi opstiller krav og rammer.

Kan autisme behandles?

Der er ingen medicinsk behandling, som virker på selve autismen. Medicin bliver først aktuelt ved ledsagende psykiske forstyrrelser og komplikationer som ADHD, depression og svært urolig, udadreagerende adfærd.

Kan autister være udadreagerende?

Raserianfald og udadreagerende adfærd kan for barnet med autisme være effektive kommunikationsmetoder, som giver en hurtig og tydelig respons. Uanset hvilket sprogligt redskab vi anvender, er det ikke ensbetydende med, at barnet kan anvende det spontant. Barnet skal have hjælp til at lære ”sproget”.

Hvordan hjælper man et barn med Asperger?

Man kan fx. være ekstra opmærksom på at støtte barnet i forbin delse med fritidsaktiviteter, hjælpe med at arrangere besøg med kammerater eller hjælpe med lektier. Man kan også hjælpe ved at finde aktiviteter, der er specielt tilrettelagt for børn og unge med Aspergers syndrom.

Hvordan hjælper man autisme?

Det giver vi dig gode råd til, hvordan du gør, her.
 1. 9 gode råd til, hvordan du håndterer dit barns autisme.
 2. Vær forberedt på stærke reaktioner som følge af sanseindtryk. ...
 3. Find årsagen til dit barns ”nedsmeltninger” ...
 4. Vær konkret. ...
 5. Undgå metaforer og gamle ordsprog. ...
 6. Vis dit barn, hvordan man gør tingene – mange gange.