Table of Contents:

 1. Hvad er social opstigning?
 2. Hvad betyder forsøge?
 3. Hvad betyder opkøb?
 4. Hvad betyder passere?
 5. Hvad social mobilitet?
 6. Hvad er en frigivet?
 7. Hvad betyder forsørgerne?
 8. Hvad er opkøbsprogram?
 9. Hvilke obligationer køber ECB?
 10. Hvad er en deltager?
 11. Hvad er en brynje?
 12. Hvad betyder social stratificering?
 13. Hvad er lav social mobilitet?
 14. Hvad betyder at besørge?
 15. Hvorfor køber ECB obligationer?

Hvad er social opstigning?

Den sociale mobilitet for samfundets dårligst stillede falder i disse år, og de seneste 15 år er det blevet sværere for underklassens børn at rykke sig socialt. En stigende andel af de børn, hvis forældre står uden for arbejdsmarkedet, havner selv i underklassen som voksne.

Hvad betyder forsøge?

Forsøge betyder prøve sig frem.

Hvad betyder opkøb?

Opkøbe betyder købe op.

Hvad betyder passere?

nå op eller frem til og derefter forbi et bestemt tidspunkt, antal, beløb el. lign.

Hvad social mobilitet?

Social mobilitet er især individers, men også gruppers bevægelser mellem forskellige positioner i samfundsstrukturen. Man taler om både opadgående og nedadgående social mobilitet.

Hvad er en frigivet?

Frigive betyder omtrent det samme som Give Fri.

Hvad betyder forsørgerne?

Man er forsørger, hvis man har biologiske børn eller adopterede børn (ikke 'bonus-børn'). Det er ikke et krav, at man bor sammen med barnet. Forsørgerpligten bortfalder, hvis barnet bliver gift eller selv bliver forsørger, inden det er fyldt 18 år.

Hvad er opkøbsprogram?

For at modvirke konsekvenserne for euroområdets økonomi iværksatte Den Europæiske Centralbank i marts 2020 opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation eller PEPP. PEPP hjælper personer og virksomheder med at få adgang til billig finansiering, som de har brug for til at komme igennem krisen.

Hvilke obligationer køber ECB?

Også Den Europæiske Centralbank har anvendt kvantitative lempelser. Fra juli 2009 til juni 2010 opkøbte ECB således virksomhedsobligationer for 60 mia. euro, og i november 2011 startede et nyt opkøbsprogram for 40 mia.

Hvad er en deltager?

Deltager, en. til deltage 2. VSO. en villig Deeltager i hans Udsvævelser.

Hvad er en brynje?

Brynje betyder omtrent det samme som værn.

Hvad betyder social stratificering?

Stratifikation betyder at dele i lag. I samfundsvidenskaberne anvendes det i betydningen at opdele i klasser eller rangordne. I Danmark er begrebet især anvendt af Socialforskningsinstituttet, fortrinsvis i undersøgelser af chanceulighed.

Hvad er lav social mobilitet?

Social mobilitet betegner mobiliteten mellem forældre og børn, f. eks. målt ved uddannelsesniveau og/eller indkomst.

Hvad betyder at besørge?

Besørge betyder forrette sin nødtørft.

Hvorfor køber ECB obligationer?

De milliardstore opkøb af obligationer virker på økonomien ved, at de presser renterne ned. Det skal tilskynde bankerne til at låne flere penge ud, hvilket igen sikrer flere og billigere lån for virksomheder og forbrugere.