Table of Contents:

 1. Hvor sidder talecentret i hjernen?
 2. Hvad betyder det at være højre hjernet?
 3. Hvilken hjernehalvdel er dominant?
 4. Hvilken hjernehalvdel styrer hvad?
 5. Hvor sidder empati i hjernen?
 6. Hvor mange nervesystemer har vi?
 7. Hvad bruger man højre hjernehalvdel til?
 8. Hvad betyder Storhjerne?
 9. Hvad styrer højre hjernedel?
 10. Hvilken hjernehalvdel er den kreative?
 11. Hvad er Temporallap?
 12. Hvor er hukommelsen i hjernen?
 13. Hvordan fungerer reptilhjernen?
 14. Hvad er en motorisk nervecelle?
 15. Hvad hedder det system i hjernen som hippocampus og amygdala er en del af?

Hvor sidder talecentret i hjernen?

Forrest i storhjernen i pandelappen ligger de nerveceller, der har at gøre med vores personlighed, koncentrationsevne, planlægning og problemløsning. Desuden ligger der her en samling af nerveceller, der er involveret i vores evne til at tale, det såkaldte Brocas talecenter.

Hvad betyder det at være højre hjernet?

Teorien bag de forskellige tests er, at de to hjernehalvdele styrer helt fundamentalt forskellige evner: Den venstre hjernehalvdel er logisk og detaljeorienteret. Den højre hjernehalvdel er kreativ og emotionel.

Hvilken hjernehalvdel er dominant?

Udvikling af dominans Venstre hjernehalvdel styrer altså de matematiske og de sproglige funktioner. Højre hjernehalvdel kaldes den kreative hjernehalvdel, og den arbejder hovedsagelig med helhed og intuition. Det er den modtagende del af hjernen, der opfatter og lagrer vore sanseindtryk.

Hvilken hjernehalvdel styrer hvad?

Hjernens højre side styrer venstre side af kroppen, hvad angår bevægelse (motorik), følesans og syn og omvendt. Ens sprog sidder dog som regel i den såkaldte dominante hjernehalvdel, som for de fleste højrehåndede er venstre hjernehalvdel, og for mange, men langtfra alle venstrehåndede, er højre hjernehalvdel.

Hvor sidder empati i hjernen?

Selve evnen til at opfange og reflektere sidder i den forreste del af hjernen; frontallapperne. Det er dem – frontallapperne - der styrer vores fornemmelse for den situation vi befinder os i.

Hvor mange nervesystemer har vi?

Nervesystemet består af to dele: et centralt system og et perifert system. Det centrale system er hjernen og rygmarven, som begge er bygget op af nerveceller og nervefibre.

Hvad bruger man højre hjernehalvdel til?

Hjernen består af to hjernehalvdele. Højre hjernehalvdel styrer venstre side af kroppen, mens venstre hjernehalvdel styrer højre side af kroppen. Årsagen til dette er, at nervebanerne fra storhjernen krydser over til modsatte side i thalamus og i hjernestammen (overgangen til rygmarven).

Hvad betyder Storhjerne?

Storhjernen (telencephalon, cerebrum) er den største del af hjernen hos mennesket, og hos pattedyr består den af de to hjernehemisfærer. Det er den del af hjernen, der udviklingsmæssigt ligger mest rostralt, dvs. længst fra rygmarven.

Hvad styrer højre hjernedel?

Hjernen består af to hjernehalvdele. Højre hjernehalvdel styrer venstre side af kroppen, mens venstre hjernehalvdel styrer højre side af kroppen. Årsagen til dette er, at nervebanerne fra storhjernen krydser over til modsatte side i thalamus og i hjernestammen (overgangen til rygmarven).

Hvilken hjernehalvdel er den kreative?

Hjernen er inddelt i en højre og en venstre hjernehalvdel. Højre hjernehalvdel får oftest æren for at være den mest kreative, mens venstre står for vores forståelse af eksempelvis ord og tal.

Hvad er Temporallap?

Temporallappen, Latin: lobus temporalis, er et område i hjernen, placeret under frontallappen og isselappen. Temporallappen har en bred vifte af funktioner, herunder med behandlingen af visuelle stimuli (såsom analysering af ansigter), hukommelse, følelsesmæssige processer, lugt og hørelse.

Hvor er hukommelsen i hjernen?

En del af hukommelsen er opdelt og sidder i hver side af hjernen, mere præcist under tindingen. Disse to dele kaldes hippocampus og har bl. a. den funktion, at de husker steder og hjælper dig med at finde vej.

Hvordan fungerer reptilhjernen?

Det primale system, også kaldet reptilhjernen, omfatter instinkter og drifter som for eksempel sult, flugt, forsvar og forplantning. Forenklet kan man sige, at det primale system sørger for, at vi overlever. Det emotionelle system omfatter i store træk det limbiske system.

Hvad er en motorisk nervecelle?

Sensorisk og motorisk nervesystem Motoriske systemer og motoriske nervefibre , som er de dele af nervesystemet, som primært er involveret i generering og transport af motoriske nerveimpulser, der rettet mod kroppens muskler og kirtler.

Hvad hedder det system i hjernen som hippocampus og amygdala er en del af?

Det limbiske system ligger dybt inde i storhjernen og har betydning for vores hukommelse og følelser. Det limbiske system ligger centralt i storhjernen på indersiden af tindingelappen og omfatter blandt andet hippocampus (latin for søhest) og amygdala.