Table of Contents:

 1. Hvilke virksomheder er momsfritaget?
 2. Er musikere momspligtige?
 3. Er yoga momsfritaget?
 4. Hvem betaler moms?
 5. Er der moms på køb af kunst?
 6. Er der moms på royalties?
 7. Er der moms på teater?
 8. Hvilke virksomheder skal være momsregistreret?
 9. Er der moms på onlinekurser?
 10. Er personlig træner momsfritaget?
 11. Hvad vil det sige at en bil er momsfri?

Hvilke virksomheder er momsfritaget?

Momsfritagelsen drejer sig kun om de varer og ydelser, du sælger, og som du under normale omstændigheder skulle betale til den danske stat. Du kan også slippe for at betale moms, hvis du driver en virksomhed, der sælger ydelser eller varer for mindre end 50.000 kroner om året.

Er musikere momspligtige?

Hvis musikere engageres til en koncert, vil musikerne være momsfritaget for deres vederlag, mens arrangøren af koncerten skal betale moms af entréindtægterne. En musiker er momspligtig af entreindtægterne, hvis musikeren selv står som arrangør.

Er yoga momsfritaget?

Yoga er fritaget for moms jf. momsloven § 13, stk. 1, nr. 3, fordi det anses som undervisning i legemsøvelser.

Hvem betaler moms?

Som erhvervsdrivende skal du betale moms, når du køber varer og tjenesteydelser til virksomheden fra leverandører og andre. Når du sælger varer og/eller tjenesteydelser til kunder, vil kunden på samme måde betale moms for varen eller ydelsen til dig.

Er der moms på køb af kunst?

Hvis en kunstners omsætning overstiger 300.000, er kunstneren momspligtig for det indeværende år samt det efterfølgende år. Man skal være opmærksom på, at kunstnermomsen kun gælder ved et førstegangssalg. Er kunsten købt af en kunstner og herefter solgt på et galleri, skal der betales fuld moms af kunsten.

Er der moms på royalties?

Både engangsvederlag og løbende betalinger Der skal altså opkræves moms af licenser og royalties og af engangsafgifter, som en virksomhed afkræver nye forhandlere af virksomhedens varer som betingelse for godkendelse som forhandler.

Er der moms på teater?

Momsfritagelse af kulturelle aktiviteter Kulturelle aktiviteter, herunder biblioteker, museer, zoologiske haver og lignende, er fritaget for moms. Se ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 6.

Hvilke virksomheder skal være momsregistreret?

Du skal momsregistrere din virksomhed, så snart du regner med at sælge for mere end 50.000 kr. ekskl. moms inden for et år. Det er din omsætning - ikke din fortjeneste - som afgør, hvornår du skal momsregistreres.

Er der moms på onlinekurser?

Virksomheder, der udbyder undervisning på niveau med folkeskoler, uddannelsesinstitutioner eller aftenskoler, er normalt momsfritaget og skal ikke opkræve og betale moms af deltagerbetalingen, hvis undervisningen er af skolemæssig art.

Er personlig træner momsfritaget?

Skat.dk: Momsfritagelse af undervisning i individuel personlig træning. Skatterådet kan bekræfte, at de undervisningsforløb med undervisning i legemsøvelser, som Spørger påtænker at levere, er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Hvad vil det sige at en bil er momsfri?

moms” er prisen angivet uden moms. Det betyder, at hvis du skal bruge bilen til privat kørsel, skal du betale moms til staten. Hvis du køber den som firmabil, skal du stadig betale momsen, men du kan trække det fra i dit regnskab.