Table of Contents:

 1. Hvad er en sygeeksamen?
 2. Hvordan foregår en sygeeksamen?
 3. Hvornår er der sygeeksamen?
 4. Hvad sker der hvis man ikke dukker op til sygeeksamen?
 5. Hvad sker der hvis man udebliver fra en eksamen?
 6. Hvad sker der hvis man udebliver fra eksamen?
 7. Hvad er konsekvensen hvis du udebliver fra eksamen uden gyldig grund?
 8. Hvad får man hvis man ikke dukker op til eksamen?
 9. Hvad sker der hvis man dumper eksamen i 2 g?
 10. Hvad sker der hvis man dumper den sidste eksamen?
 11. Kan man blive bortvist hvis man plagierer?
 12. Kan man blive student hvis man dumper en eksamen?
 13. Er 00 dumpet?

Hvad er en sygeeksamen?

En elev, som har været forhindret i at gennemføre en obligatorisk prøve på grund af sygdom, bortvisning fra prøve eller udeblivelse fra prøve, skal aflægge sygeprøve.

Hvordan foregår en sygeeksamen?

Når du har afleveret en lægeerklæring til studiesekretæren om, at du har været syg til eksamen, vurderes lægeerklæringen. Hvis lægeerklæringen lever op til kravene for dokumentation af sygdom, annulleres dit prøveforsøg og du registreres som ”syg” ved prøven.

Hvornår er der sygeeksamen?

Sygeeksamener til sædvanlig skriftlig eller mundtlig eksamen ligger typisk i august. Afvikling af eksamen (§16): En eksamen er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

Hvad sker der hvis man ikke dukker op til sygeeksamen?

Hvis du ikke har meldt dig syg og kontaktet din læge, bliver dit fravær betragtet som udeblivelse. Hvis du trods sygdom er mødt til en prøve og påbegynder eksaminationen, har du ikke mulighed for sygeeksamen.

Hvad sker der hvis man udebliver fra en eksamen?

Hvis du ikke består, afmelder dig for sent, vælger at forlade en eksamen, at aflevere blankt eller hvis du udebliver fra en eksamen, som du er tilmeldt, tæller det som et brugt eksamensforsøg. Hvis du har brugt tre eksamensforsøg på et fag uden at bestå, vil du blive udmeldt fra universitetet.

Hvad sker der hvis man udebliver fra eksamen?

Hvis man ikke dukker op til en eksamen, bliver man registreret som udeblevet, og man har brugt et forsøg. Man har derefter to eksamensforsøg tilbage, og bestemmer selv hvornår man vil tilmelde sig disse.

Hvad er konsekvensen hvis du udebliver fra eksamen uden gyldig grund?

Hvis du er udeblevet fra eksamen uden sygemelding og lægeerklæring, vil det tælle som et brugt eksamensforsøg. Læs om de uddannelsesspecifikke regler vedr. reeksamen og sygeeksamen i din studieordning.

Hvad får man hvis man ikke dukker op til eksamen?

Udebliver du fra en eksamen uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding (som selvstuderende) og efter en ny deltagerbetaling ved næste ordinære eksamen i dine fag.

Hvad sker der hvis man dumper eksamen i 2 g?

g, der optræder på dit endelige eksamensbevis. Hvad du får i årsprøver, har ikke betydning for dit endelige eksamensgennemsnit, og du kan ikke nægtes oprykning, fordi du dumper årsprøver - men du SKAL møde op til dem, og du SKAL melde dig syg, hvis det er tilfældet.

Hvad sker der hvis man dumper den sidste eksamen?

Selv hvis du er uheldig og dumper en prøve eller eksamen, kan du sagtens blive student. Men det er ikke muligt at gå op igen i håbet om en højere karakter.

Kan man blive bortvist hvis man plagierer?

Plagiat kategoriseres som snyd, og konsekvenserne af at plagiere er derfor som ovenfor beskre- vet. Der må ikke foretages lyd- og billedoptagelser under eksamen, med mindre det er en del af prøve-forløbet.

Kan man blive student hvis man dumper en eksamen?

Du kan sagtens blive student, selv om du dumper en eksamen. Du har dumpet en eksamen, hvis du får karakteren 00 eller -3. Du skal have et samlet gennemsnit på 2,0 for at blive student. Gennemsnittet er beregnet ud fra dine eksamener og dine årskarakterer gennem alle tre år.

Er 00 dumpet?

Bestået/ikke bestået Hvis der til en eksamen er et bestå-krav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han får karakteren: 02, 4, 7, 10 eller 12. Eleven/den studerende er ikke bestået, når hun/han får karakteren: 00 eller -3. Læs mere på karakterbekendtgørelsen (retsinfo.dk).