Table of Contents:

 1. Hvordan skriver man en universitetsopgave?
 2. Hvordan diskuterer man i en akademisk opgave?
 3. Hvad er forskellen på analyse og diskussion?
 4. Hvordan laver man en opgave?
 5. Hvad vil det sige at skrive akademisk?
 6. Hvad er en akademisk diskussion?
 7. Hvordan diskutere man resultater?
 8. Hvordan skriver man en diskussions afsnit?
 9. Hvilke metoder bruger man i diskussion?

Hvordan skriver man en universitetsopgave?

En universitetsopgave er et sted, hvor man undersøger et relevant fagligt problem ved hjælp af rele- vante faglige begreber og færdigheder. Relevante faglige begreber og færdigheder vil sige: at man undersøger problemet på grundlag af teorier og metoder, som hører til faget.

Hvordan diskuterer man i en akademisk opgave?

Det er en vigtig akademisk kompetence og grundlaget for al videre forskning. Når du diskuterer, er det vigtigt, at der er en rød tråd i din diskussion, at diskussionen ”bevæger” sig et bestemt sted hen og ikke bare er en tilfældig samling af løst sammenhængende undersøgelser, spørgsmål og tanker.

Hvad er forskellen på analyse og diskussion?

Først et grundlag i form af en redegørelse. Dernæst en analyse, der bygges oven på redegørelsen. Endelig skal raketten og din opgave afsluttes med en diskussion, der besvarer opgavens problemstilling med afsæt i rakettens to nederste dele. I den redegørende del beskriver du baggrunden for din opgave.

Hvordan laver man en opgave?

Den gode opgave: Konklusion Det vigtigste at huske i forhold til en konklusion er at du ikke må inddrage viden eller synspunkter, som ikke allerede er blevet nævnt i din opgave. Denne del af opgaven bør oftest holdes kort og præcis, og skal være en gennemgang af det du allerede har nævnt.

Hvad vil det sige at skrive akademisk?

Akademisk skrivning skal følge de krav til indhold og form, der gælder for uddannelsessystemets længere opgaver: bachelorprojekter, specialer og ph. d. -afhandlinger. En akademisk opgave tager afsæt i en problemformulering, der klart og entydigt beskriver, hvad "problemet" er, og hvad man vil undersøge.

Hvad er en akademisk diskussion?

En akademisk diskussion i et projekt er selvfølgelig ikke det samme som en diskussion i virkeligheden, hvor to mennesker råber af hinanden. Når du diskuterer i et projekt handler det om at stille de forskellige resultater og teorier overfor hinanden og sætte dem i relation til andre synsvinkler og sammenhænge.

Hvordan diskutere man resultater?

en diskussion af fejlkilder og hvordan resultaterne stemmer overens med teorien. Her skal du komme med faglige argumenter for, hvad der kan være sket. Husk at forklare, hvorfor fejlkilden betyder, at dit resultat er blevet mindre eller større end tabelværdien.

Hvordan skriver man en diskussions afsnit?

Det vigtigste ved en diskussion er:
 1. At du har en redegørelse at diskutere ud fra.
 2. At du får styr på dine egne synspunkter på emnet.
 3. At du ser emnet fra flere sider.
 4. At du inddrager eksempler og kilder til at underbygge din argumentation.
 5. At du ikke anvender fodnoter.

Hvilke metoder bruger man i diskussion?

Diskussionen kan foregå på tre forskellige områder:
 • Diskussion af analysens fund med relevant teori. ...
 • Metodediskussion, hvor metodens relevans, styrker og svagheder diskuteres i sammenhæng med undersøgelsens resultater. ...
 • Diskussion af opgavens resultater i relation til andre undersøgelser på området.