Table of Contents:

 1. Er der moms på Kunstnerhonorar?
 2. Hvad betaler kunstnere i skat?
 3. Hvornår er man professionel kunstner?
 4. Er der moms på musikere?
 5. Hvornår skal man betale skat af hobby?
 6. Hvor meget må en kunstner tjene før skat?
 7. Kan man leve af at være billedkunstner?
 8. Kan jeg leve af min kunst?
 9. Hvor meget tjener en kunstner?
 10. Hvordan bliver man udstillet?

Er der moms på Kunstnerhonorar?

Agenten fakturerer arrangøren provision + moms, sammen med kunstnerhonorar + moms. Honorar udbetales direkte til musikeren og arrangøren indberetter til SKAT Hvis der indberettes på kunstnernes cpr-nr. el- ler et cvr-nr. og indberetning sker umiddelbart i forlængelse af betalingen, så er det korrekt.

Hvad betaler kunstnere i skat?

Du skal dele beløbet ud på to linjer: 20% af beløbet skal indtastes med moms. 80% af beløbet skal indtastes uden moms. Kunstnere beskattes som udgangspunkt efter de samme regler som andre erhvervsgrupper. Dog indeholder skatte- og momsreglerne enkelte bestemmelser, som er specielt rettet mod kunstnere.

Hvornår er man professionel kunstner?

En typisk billedkunstner er selvstændig erhvervsdrivende og arbejder i eget værksted eller atelier. En del kunstnere lejer værksted sammen. Nogle opgaver kræver, at de arbejder andre steder, fx ved udsmykning af bygninger. Som andre skabende kunstnere er billedkunstnere en del af branchen Teater, musik og kunst.

Er der moms på musikere?

Hvis musikere engageres til en koncert, vil musikerne være momsfritaget for deres vederlag, mens arrangøren af koncerten skal betale moms af entréindtægterne. En musiker er momspligtig af entreindtægterne, hvis musikeren selv står som arrangør.

Hvornår skal man betale skat af hobby?

Tjener du penge på at drive din hobbyvirksomhed, skal du betale skat af overskuddet (men ikke AM-bidrag). Der er ikke noget krav om, at du skal føre regnskab efter bogføringsloven, men sørg alligevel for at gemme dokumentation for, hvad du køber, og hvad du sælger.

Hvor meget må en kunstner tjene før skat?

En kunstner (eller dennes arvinger), der for første gang sælger sine egne kunstgenstande, skal ikke momsregistreres og betale moms, når salget hverken i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger 300.000 kr.

Kan man leve af at være billedkunstner?

Mange vil man ende som en mere lykkelig kunstner, hvis man erkender at man ikke kan – og skal leve af kunsten alene, finder et job – måske bare på deltid, og så laver kunst ved siden af. Så kan man tillade sig kun at lave den kunst man vil. Det man brænder for. Og stadig kunne betale huslejen med sit faste job.

Kan jeg leve af min kunst?

Første skridt er at beslutte dig for at gøre det, og samtidig gøre sig dig klart, at du ikke kan drive kunstnerisk virksomhed udelukkende fra atelieret. Det kræver meget arbejde at være selvstændig, uanset om du er kunstner, konsulent eller bogholder.

Hvor meget tjener en kunstner?

Gennemsnitsindkomsten for billedkunstnere i alle aldre er 242.000 kr. Under halvdelen af denne indkomst kommer fra arbejde med kunst. Resten kommer hovedsageligt fra lønarbejde, der ikke er direkte relateret til det kunstneriske virke.

Hvordan bliver man udstillet?

Flere slags udstillinger af malerier
 1. Udstilling i kunstforeninger.
 2. Indbudte udstillinger, hvor du deltager som en af flere andre.
 3. Gruppeudstillinger, hvor du er en del af en gruppe.
 4. Udstilling i større sammenhæng messer o.l., hvor man køber en stand.