Table of Contents:

  1. Hvilke fisk lever i stenrev?
  2. Hvad er et kunstigt stenrev?
  3. Hvad ødelægger stenrevene?
  4. Hvordan genskaber man stenrev?
  5. Hvad er stenfiskeri?

Hvilke fisk lever i stenrev?

Mange af dyrene på stenbund kan man også finde på stenrevets terrasser, og større fisk som torsk, ørred, laks, hornfisk og multer kommer også forbi revet. Typisk vil torsken vandre fra område til område, men på større huledannende stenrev vil den forblive i området.

Hvad er et kunstigt stenrev?

Stenrev kan have meget forskellige udformninger fra tætte stensamlinger der rejser sig brat fra den omkringliggende havbund, til at bestå af mosaik formede stenbanker eller have en mere diffus struktur med spredte sten på en sandet eller gruset bund. Kunstige rev er, i modsætning til naturlige rev, skabt af mennesker.

Hvad ødelægger stenrevene?

Algerne skygger for planterne på stenrevene, og manglen på ilt kvæler planter, fisk og bunddyr. Når havet samtidig bliver varmere, kan det indeholde mindre ilt. Samlet set udgør det en stigende trussel mod marine arter og økosystemer og dermed også for livet på stenrevene.

Hvordan genskaber man stenrev?

I publikationen kan man blandt andet læse, at det helt grundlæggende er en god idé at tale med lokale fiskere og studere gamle søkort for at få viden om, hvor der tidligere har været stenrev på havbunden. - Det er ikke nok bare at smide en stor bunke sten i vandet, når man vil bygge et rev.

Hvad er stenfiskeri?

Sten-fisker, en. (jf. -fører) person, der paa særlige skibe opfisker større sten ud for kysterne og sejler dem til de steder, hvor der er brug for dem; ogs. om selve fartøjet.