Table of Contents:

 1. Hvilken funktion har pandelappen?
 2. Hvad styrer pandelapperne?
 3. Hvilken del af hjernen styrer motorikken?
 4. Hvad sker der i storhjernen?
 5. Hvad bruger vi lillehjernen til?
 6. Er pandelapper og frontallapper det samme?
 7. Hvad reguleres i hjernestammen?
 8. Hvad er DVA i hjernen?
 9. Hvad er en hjerne lavet af?
 10. I hvilken side af hjernen sidder Talecentret?
 11. Hvad er centralnervesystemets funktion?
 12. Hvad er det centralnervesystem?
 13. Hvordan påvirker alkohol lillehjernen?
 14. Hvor krydser nervebanerne?

Hvilken funktion har pandelappen?

Pandelapperne er hjernens boss og helt afgørende for vores evne til at analysere situationer, løse opgaver, hæmme impulser, regulere følelser, prioritere og forestille os fremtiden. I deres naturlige tilstand er pandelapperne “pustet op” ligesom en flot ballon.

Hvad styrer pandelapperne?

Frontallappen. Forreste del af storhjernen (frontallappen, pandelappen) er vigtig for at styre tankevirksomhed, intellektuelle funktioner og følelser. En svulst eller skade her kan give personlighedsændringer, enten i form af svækket dømmekraft, nedsat selvkritik, eller ligegyldighed og svigtende motivation.

Hvilken del af hjernen styrer motorikken?

Lillehjernen styrer koordinering af bevægelser og kroppens balanceevne. Hjernens højre side styrer venstre side af kroppen, hvad angår bevægelse (motorik), følesans og syn og omvendt.

Hvad sker der i storhjernen?

Hjernebarken er sæde for bevidst erkendelse og viljestyret adfærd samt højere kognitive processer såsom tale og hukommelse. Storhjernen er også sæde for basalganglierne, som blandt andet har stor betydning for evnen til at planlægge og igangsætte bevægelser.

Hvad bruger vi lillehjernen til?

En af lillehjernens primære opgaver er at 'udglatte' kroppens bevægelser. Når storhjernen giver signal til en muskelgruppe, fx benene, om at den skal bevæge sig, går signalerne først gennem lillehjernen, som sørger for at bevægelserne udføres glidende.

Er pandelapper og frontallapper det samme?

Frontallappen, eller pandelappen, er et område i hjernen hos mennesker og andre pattedyr lokaliseret forrest i hver hjernehalvdel og placeret anteriort (foran) parietallappen og superiort og anteriort til temporallappen.

Hvad reguleres i hjernestammen?

Hjernestammen er hjernens forbindelse med rygmarven og resten af kroppen. Skader her bevirker, at signalerne som modtages eller sendes ud af hjernen, bliver forstyrret eller hindret, afhængig af skadens omfang. Hjernestammen styrer også en række livsnødvendige funktioner som hjerte, vejrtrækning og blodtryk.

Hvad er DVA i hjernen?

Misdannelser af hjernens blodårer giver symptomer enten som følge af, at blodet ikke kan komme igennem blodårerne, eller som følge af at blodet ledes en forkert vej igennem blodårerne, så nogle blodårer ikke gennemstrømmes af blod. Begge dele resulterer i, at en del af hjernen ikke får ilt og næringsstoffer nok.

Hvad er en hjerne lavet af?

Hjernen er bygget op af forskellige typer af celler, blandt andet nerveceller (neuroner) og gliaceller, der fungerer som støtteceller eller 'serviceceller'. Den grå substans består af nervecellelegemer og korte udløbere, mens den hvide substans består af nervecellernes lange udløbere og deres myelinskeder.

I hvilken side af hjernen sidder Talecentret?

Forrest i storhjernen i pandelappen ligger de nerveceller, der har at gøre med vores personlighed, koncentrationsevne, planlægning og problemløsning. Desuden ligger der her en samling af nerveceller, der er involveret i vores evne til at tale, det såkaldte Brocas talecenter.

Hvad er centralnervesystemets funktion?

Centralnervesystemet består af: Centralnervesystemet styrer alle funktioner i kroppen. Og ved hjælp af sanserne registrerer systemet alt, hvad der sker omkring os. Funktionen kan sammenlignes med et elektrisk system, hvor rygmarven er et stort el-kabel.

Hvad er det centralnervesystem?

Vi deler nervesystemet i: Det centrale nervesystem, som består af hjernen, hjernestammen og rygmarven (ofte forkortet til CNS - "central nervous system"), og det perifere nervesystem som er nerverne udenfor CNS. Det perifere nervesystem fungerer som hjernens forbindelse med kroppen.

Hvordan påvirker alkohol lillehjernen?

Nervesystemet og hjernen Alkohol påvirker nervesystemet og skader hjernen – især hos alkoholafhængige. Længere tids overforbrug af alkohol kan nemlig svække lillehjernen permanent og ødelægge nerverne – det kan give kramper og skabe hukommelses- og søvnbesvær, hjerneskade og demens.

Hvor krydser nervebanerne?

Om nervesystemet I overgangen mellem hjernen og rygmarven krydser nervebaner fra højre hjernehalvdel over til venstre side af rygmarven. Tilsvarende krydser nervebaner fra venstre hjernehalvdel over til højre side. Denne krydsning gør, at skader i den ene hjernehalvdel giver symptomer i modsat side af kroppen.