Table of Contents:

 1. Hvor er der oversvømmelser i Danmark?
 2. Hvor er der oftest oversvømmelser?
 3. Hvad er årsagen til oversvømmelse?
 4. Hvem ringer man til ved oversvømmelse?
 5. Hvilke områder i Danmark vil især være udsat i forbindelse med vandstandsstigning?
 6. Hvad er den største oversvømmelse i verden?
 7. Hvordan forebygger man oversvømmelse?
 8. Hvor er der oversvømmelser i Europa?
 9. Hvor er der flest oversvømmelser i Danmark?
 10. Hvor i verden er der flest oversvømmelser?
 11. Hvilke lande er hårdest ramt af oversvømmelser?
 12. Hvornår oversvømmer Danmark?
 13. Hvorfor opstår der oversvømmelser i Danmark og udlandet?
 14. Hvem ringer man til ved vandskade?
 15. Hvad gør man når man får en vandskade?

Hvor er der oversvømmelser i Danmark?

Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen.

Hvor er der oftest oversvømmelser?

I beboede områder, hvor vandet har svært ved at løbe væk, kan den kraftige troperegn i løbet af timer eller dage oversvømme store områder. Det skaber anselige problemer for befolkningen disse steder. Også i Sydøstasien, Indien og store dele af Afrika vil regntiden ofte medføre oversvømmelser i store områder.

Hvad er årsagen til oversvømmelse?

Årsager til oversvømmelser kan være kraftig nedbør, stormfloder, jordskælv (tsunami), eller oversvømmelser kan ske som følge af brud på menneskeskabt oversvømmelsesbeskyttelse (f. eks. diger).

Hvem ringer man til ved oversvømmelse?

Akut hjælp ved skybrud eller oversvømmelse - Ring på tlf. 70 44 47 85. BELFOR har stor erfaring i korrekt og hurtig håndtering af store mængder af skader i pressede situationer.

Hvilke områder i Danmark vil især være udsat i forbindelse med vandstandsstigning?

Hvis du bor i Holstebro, Juelsminde, Vejle, Fredericia, Aabenraa, Odense Fjord, Korsør, Nakskov, ved Køge Bugt eller Randers Fjord er du særlig udsat for få skader som følge af ekstrem oversvømmelse.

Hvad er den største oversvømmelse i verden?

Den største tsunami i nyere tid fandt sted i 2004, hvor et meget kraftigt jordskælv ramte det Det Indiske Ocean og skabte en ødelæggende tsunami i hele Sydøstasien. Omkring 250.000 mennesker mistede livet i de omkringliggende lande som følge af flodbølgen og de efterfølgende oversvømmelser og ødelæggelser.

Hvordan forebygger man oversvømmelse?

Hvordan kan du forebygge oversvømmelse?
 1. Rens tagrender, og sørg for at hældningen på terrassen og indkørslens fliser får vandet til at løbe væk fra huset. ...
 2. Hvis du har kælder kan du få installeret en kontraventil i form af et højvandslukke, så vandet ikke kan løbe tilbage i kælderen.

Hvor er der oversvømmelser i Europa?

De voldsomme oversvømmelser er opstået efter kraftige regnskyl i specielt det vestlige Tyskland, Holland og Belgien de seneste mange dage. De hårdest ramte områder i Tyskland er delstaterne Nordrhein-Westfalen og delstaten Rheinland-Pfalz. I Belgien er det især området Vallonien, der er ramt.

Hvor er der flest oversvømmelser i Danmark?

Stormfloder i Danmark Særligt Vadehavet er blevet ramt af mange voldsomme og ødelæggende stormfloder op igennem tiden. Der er særligt to år, som skiller sig ud. I januar 1362 blev Vadehavet ramt af en storm. Stormen ramte med så voldsom en kraft at det ændrede kystlinjen og tusinder døde.

Hvor i verden er der flest oversvømmelser?

Hvor i verden opstår der mange oversvømmelser I Asien og det sydlige Afrika forekommer oversvømmelser næsten hvert år. Regntiden gør, at vandstanden i floderne stiger og skaber oversvømmelser. I Europa rammer oversvømmelser ofte i forbindelse med ekstreme skybrud og stormfloder.

Hvilke lande er hårdest ramt af oversvømmelser?

Det er ikke kun i områder tæt på Indonesien, at folk kæmper med oversvømmelser og vandstandsstigninger. Bangladesh er et af de lande i verden, der er hårdest ramt af klimaforandringerne. Her er millioner af mennesker udsatte på grund af vand, der stiger ifølge reliefweb.

Hvornår oversvømmer Danmark?

1872: Oversvømmelser i indre danske farvande november 1872 blev store dele af Lolland, Falster og Sønderjyllands østkyst oversvømmet under en meget langvarig og særdeles kraftig østenstorm, som kulminerede med en orkan.

Hvorfor opstår der oversvømmelser i Danmark og udlandet?

Oversvømmelser opstår, når en stor mængde vand samler sig på et sted. Oversvømmelser kan ske som følge af kraftig regn, hurtig snesmeltning, orkaner eller storme. Der kan også være flere faktorer, som der spiller ind på samme tid, som skaber en oversvømmelse.

Hvem ringer man til ved vandskade?

Oftest er det politiet, vagtselskabet eller ejendomsinspektøren, der er først på skadesstedet, og derfor rekvirerer disse ofte vores assistance. Ellers ring til Schlæger med det samme, og få besøg af en autoriseret VVS-installatører – 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

Hvad gør man når man får en vandskade?

Hvad gør man, hvis man har vandskade?
 1. Lede vandet væk, så det ikke gør yderligere skade på bygning eller naboejendomme.
 2. Fjerne dit indbo for at minimere skaderne.
 3. Ryde tæpper, vægbeklædning og løse gulve af vejen, så der ikke holdes på fugten.
 4. Opskære gipsvægge og fjern skadet og fugtigt isoleringsmateriale.