Table of Contents:

  1. Hvilket led er også i en sætning?
  2. Hvordan finder man Subjektsprædikat i en sætning?
  3. Hvilke sætningsled findes der?
  4. Hvad betegner en sætning?
  5. Hvilke to led består en sætning normalt mindst af?
  6. Hvilke ord er Subjektsprædikat?
  7. Hvordan finder man Objektsprædikat?
  8. Hvad er forskellen på et direkte objekt og et Subjektsprædikat?
  9. Hvilke kasus findes der?

Hvilket led er også i en sætning?

Verballed (udsagnsled). Det led i en sætning der fortæller at der sker noget eller gøres noget eller fortæller noget om subjektet. Objekt (genstandsled). Dette led kan også kaldes direkte objekt eller (på tysk) akkusativobjekt.

Hvordan finder man Subjektsprædikat i en sætning?

Et subjektsprædikat finder du kun i forbindelse med verber, der enten fungerer som et lighedstegn eller et ulighedstegn mellem subjekt og subjektsprædikat. Subjektsprædikatet kan findes ved at sige: hvem eller hvad' + verbum + subjektet, og det står i nominativ.

Hvilke sætningsled findes der?

Subjekt (grundled) Drengen spiser Den lyshårede pige er højest. Direkte objekt (genstandsled) Drengen spiser bollen Jeg hader stankelben med vinger. Indirekte objekt (hensynsled) Hun gav sin kæreste nogle gode hovedtelefoner. Prædikativ (omsagnsled) Hun hedder Anna Cykelstien er smal.

Hvad betegner en sætning?

Sætning, i sprogvidenskab en sammenhængende ordgruppe, der fremtræder som et komplet udsagn og udgør en prosodisk enhed, se prosodi. En sætning kan dog bestå alene af det centrale led, verbet, når det står i imperativ. Sætningsbegrebet indgår også i discipliner som filosofi og logik.

Hvilke to led består en sætning normalt mindst af?

Subjekt (grundled) Drengen spiser Den lyshårede pige er højest. Direkte objekt (genstandsled) Drengen spiser bollen Jeg hader stankelben med vinger. Indirekte objekt (hensynsled) Hun gav sin kæreste nogle gode hovedtelefoner.

Hvilke ord er Subjektsprædikat?

Subjektsprædikatet betegner ord, der siger noget om subjektet og er forbundet med det ved hjælp af et verbum. Subjektsprædikatet er som regel et adjektiv eller et substantiv. Pigen er rødhåret. Drengen hedder Mads.

Hvordan finder man Objektsprædikat?

Objektsprædikat betegner ord, der siger noget om objektet og er forbundet med det ved hjælp af et verbum. Objektsprædikatet er som regel et adjektiv eller et substantiv. Som man ser, ligner objektsprædikatet subjektsprædikatet en del, blot er det nu objektet og ikke subjektet det siger noget om. Hun farver håret rødt.

Hvad er forskellen på et direkte objekt og et Subjektsprædikat?

Dejlig er subjektsprædikatet, fordi det fortæller noget om pigen – man kan sige, at man kan sætte lighedstegn mellem pigen og dejlig. Når verballeddet er er, bliver eller hedder, så vil der være et subjektsprædikat og ikke et objekt. Det direkte objekt er objektet for handlingen som verballeddet udtrykker.

Hvilke kasus findes der?

Oprindelig havde dansk fire kasus, nominativ, akkusativ, dativ og genitiv, ligesom tysk, islandsk og færøsk har det, og både substantiver, adjektiver og pronominer havde kasusbøjning. Nu er der kun to kasus tilbage som vi kalder hhv. nominativ og oblik (eller ubøjet og bøjet), og altså kun i de syv nævnte pronominer.