Table of Contents:

 1. Hvad er en uberettiget fyring?
 2. Hvad koster en uberettiget fyring?
 3. Hvornår har man ret til fratrædelsesgodtgørelse?
 4. Hvad hvis afskedigelsen eller bortvisningen er uberettiget?
 5. Hvordan skriver man en opsigelse til en medarbejder?
 6. Hvordan kan man blive fritstillet?
 7. Kan man bede om at blive fritstillet?
 8. Hvad må man når man er fritstillet?
 9. Hvornår skal en opsigelse begrundes?
 10. Er en godtgørelse skattepligtig?
 11. Hvornår gælder lederaftalen?
 12. Hvorfor får man fratrædelsesgodtgørelse?
 13. Hvad er en bortvisning?
 14. Hvad skal der til for at bortvise en medarbejder?
 15. Hvordan skriver man en opsigelse eksempel?

Hvad er en uberettiget fyring?

Hvis man opsiges uden en rimelig begrundelse i egne eller virksomhedens forhold, er der tale om en usaglig opsigelse. Det er arbejdsgiveren, der afgiver og begrunder opsigelsen, og derfor er det arbejdsgiveren, der skal kunne dokumentere, at opsigelsen er saglig.

Hvad koster en uberettiget fyring?

Funktionærloven giver mulighed for en godtgørelse på op til halvdelen af dit opsigelsesvarsel, hvis du er under 30 år. Er du over 30 år, kan godtgørelsen udgøre op til 3 måneders løn. Har du været ansat i mindst 10 eller 15 år, kan godtgørelsen henholdsvist udgøre op til 4 eller 6 måneders løn.

Hvornår har man ret til fratrædelsesgodtgørelse?

Funktionærer har ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis de har været ansat i 12 eller 17 år. Det er en betingelse, at medarbejderen bliver opsagt og også faktisk fratræder sin stilling. Godtgørelsen udgør 1 eller 3 måneders løn.

Hvad hvis afskedigelsen eller bortvisningen er uberettiget?

Hvis din bortvisning er uberettiget Er din bortvisning uberettiget, har du krav på erstatning med udgangspunkt i betingelserne for din anciennitet. Det kan indebære selvfølgelig løn og feriegodtgørelse i opsigelsesperioden og som regel også fratrædelsesgodtgørelse.

Hvordan skriver man en opsigelse til en medarbejder?

Mange medarbejdere er underlagt funktionærloven, en kollektiv overenskomst e.l., hvor det er et krav, at opsigelsen af medarbejderen skal være sagligt begrundet. Eksempelvis foreskriver Funktionærlovens § 2b, at en opsigelse skal være sagligt begrundet, såfremt medarbejderen har været ansat i minimum ét år.

Hvordan kan man blive fritstillet?

At blive fritstillet betyder at:
 1. Du ikke skal møde på arbejde i fristillingsperioden.
 2. Du får din løn og beholder som udgangspunkt dine goder eller værdien som for eksempel telefon og firmabil.
 3. Du holder mest muligt ferie i fritstillingsperioden.
 4. Får du et job i fritstillingsperiode modregnes lønnen udover tre måneder.

Kan man bede om at blive fritstillet?

Fritstilling er det juridiske udtryk for, at din arbejdsgiver siger nej tak til at bruge din arbejdskraft i opsigelsesperioden. Du kan altså ikke kræve at blive fritstillet.

Hvad må man når man er fritstillet?

Når du er fritstillet, betyder det, at du ikke skal stå til rådighed for arbejdspladsen, men du vil alligevel modtage din løn. Er du fritstillet, har du ret til løn i de første 3 måneder af fritstillingsperioden, uanset om du samtidig har arbejde et andet sted (dobbelt løn).

Hvornår skal en opsigelse begrundes?

Eksempelvis foreskriver Funktionærlovens § 2b, at en opsigelse skal være sagligt begrundet, såfremt medarbejderen har været ansat i minimum ét år. På en overenskomstdækket arbejdsplads gælder dette typisk ved opsigelser efter 9 måneders ansættelse.

Er en godtgørelse skattepligtig?

godtgørelser, der betales af arbejdsgiveren i forbindelse med medarbejderens fratrædelse skal medregnes i den skattepligtige indkomst for det beløb, der overstiger 8.000 kr.

Hvornår gælder lederaftalen?

Et ansættelsesforhold er omfattet af Lederaftalen, når virksomheden har tiltrådt aftalen, eller er medlem af en arbejdsgiverorganisation under DA, og medarbejderen er medlem af Lederne, Maskinmestrenes Forening eller Dansk Formands Forening.

Hvorfor får man fratrædelsesgodtgørelse?

Grunden til at der er lavet bestemmelser om fratrædelsesgodtgørelse, er for at hjælpe den opsagte medarbejder økonomisk i den efterfølgende tid, hvor medarbejderen skal finde et nyt job, hvilket ikke nødvendigvis sker med det samme.

Hvad er en bortvisning?

En bortvisning er en afskedigelse med øjeblikkeligt varsel. Der skal være en meget alvorlig grund, for at en medarbejder kan blive bortvist. Hvis du bliver bortvist, er du afskediget med øjeblikkeligt varsel, og du mister din løn med det samme. Der skal derfor være en meget alvorlig grund til at bortvise dig.

Hvad skal der til for at bortvise en medarbejder?

En bortvisning kræver, at din medarbejder har misligholdt sit ansættelsesforhold i væsentlig grad. Med andre ord skal medarbejderen mere eller mindre bevidst have forbrudt sig mod de regler, der gælder for ansættelsesforholdet og i din virksomhed.

Hvordan skriver man en opsigelse eksempel?

Når du skal sige op, bør du gøre det skriftligt, så du kan dokumentere, at du har meddelt din opsigelse. Du kan formulere din opsigelse således: "Jeg, [navn], opsiger min stilling d.d. til fratræden [dato for sidste arbejdsdag]." Din opsigelse behøver ikke at indeholde en begrundelse for, hvorfor du siger op.