Table of Contents:

  1. Hvilken træsort har bedst brændværdi?
  2. Hvad er det bedste brænde til brændeovnen?
  3. Kan man brænde malet træ?
  4. Hvad er træs densitet?
  5. Hvad er bedst bøg eller ask?
  6. Kan man brænde lakeret træ?
  7. Hvad må man fyre med?
  8. Hvilken træsort er bedst til bål?

Hvilken træsort har bedst brændværdi?

Brændværdi for brænde handler om, hvor meget energi eller varme du får ud af at brænde en vis mængde brænde. Brandværdien eller energiindholdet i tørt træ opgøres i følgende enheder MJ/kg, KwH/kg, Kcal/kg....Massefylde for træ til brænde.
TræsortMassefylde - kg. pr. m3 (helt tørt træ)
Eg570
Birk540
El440
Skovfyr430

Hvad er det bedste brænde til brændeovnen?

Avnbøg, bøg, eg og ask er blandt de tungere træsorter, hvilke er gode som primær varmekilde. Lette træsorter kan med fordel anvendes, hvis der blot ønskes hyggelige flammer nogle få timer. Træets tørhed er vigtig, da tørt træ brænder bedst i brændeovn og mindsker risikoen for skorstensbrand.

Kan man brænde malet træ?

Svar. Det er en generel anbefaling af malet, imprægneret eller overfladebehandlet træ ikke må afbrændes i haven eller brændeovnen da der kan afgives miljøskadelige stoffer.

Hvad er træs densitet?

De forskellige træsorter varierer betydeligt, hvad angår deres massefylde (densitet), som udtrykkes i kg/m3. Fx har balsatræ en densitet på 160, mens pokkenholt har en densitet på 1250. Hjemlige træsorter som fx bøg (660) hører til de middeltunge træsorter, mens fx poppel (420) hører til de lette.

Hvad er bedst bøg eller ask?

Ask kan desuden tørre hurtigere end andre træsorter. Bøg: Hvis du vælger at købe bøg som brænde, bør du bruge en lettere træsort ved optænding. Bøg er nemlig en hård træsort med tynd bark, hvilket kan gøre det svært at tænde op i brændeovn eller kedler.

Kan man brænde lakeret træ?

Det man ikke må fyre med er: - Trykimprægneret træ, EU-paller eller træ, der på anden vis er overfladebehandlet. - Træaffald, som kan indeholde rester af maling, lim og lak. - Husholdningsaffald, fx mælkekartoner, æggebakker, plastik og kulørte tryksager som ugeblade og reklamer.

Hvad må man fyre med?

Tørt brænde, sanket eller købt til formålet, er i bund og grund det eneste, du må fyre op med. Og så skal du huske at fyre korrekt, nemlig fra toppen af brændet og ikke nedefra.

Hvilken træsort er bedst til bål?

Ikke alt træ er lige godt bål og noget brænde er bedre til bestemte formål end andet. Middelhårdt til hårdt løvtræ som f. eks. bøg, eg, birk og ask er de bedste, mens blødt løvtræ (el, lind og asp) og nåletræ er knap så godt (se faktaboks om brændværdi).