Table of Contents:

 1. Hvad er gruppearbejde?
 2. Hvorfor gruppearbejde i skolen?
 3. Hvad er forskellen mellem en gruppe og et team?
 4. Hvad er studiegrupper?
 5. Hvorfor er gruppearbejde godt?
 6. Hvad er en homogen gruppe?
 7. Hvor mange formål har folkeskoleloven?
 8. Hvilke roller er der i et team?
 9. Hvor mange i en studiegruppe?
 10. Hvordan laver man en Gruppekontrakt?
 11. Hvad er homogen og heterogen?
 12. Hvad er homogent materiale?
 13. Hvad er meningen med folkeskolen?
 14. Er folkeskolen obligatorisk?
 15. Hvilke roller kan man have?

Hvad er gruppearbejde?

I gruppearbejde lærer man at arbejde sammen med andre mennesker, imens man også udarbejder en faglig opgave, så det at skrive opgaver i grupper giver faktisk et dobbelt resultat.

Hvorfor gruppearbejde i skolen?

Gruppearbejde er en undervisningsform med potentiale til at styrke elevernes faglige udvikling, sociale relationer og evne til at planlægge og gennemføre en opgave sammen med andre. I kataloget kan du få inspiration til, hvordan man kan styrke elevernes udbytte af at arbejde i gruppe.

Hvad er forskellen mellem en gruppe og et team?

Forskellen på et team og en arbejdsgruppe er, at arbejdsgruppen fokuserer på de individuelle bidrag som midlet til at skabe resultater - hvorimod et team fokuserer på det fælles bidrag, forskellige egenskaber og synergi, som vejen til resultater.

Hvad er studiegrupper?

Studiegrupper kaldes meget forskelligt på forskellige uddannelser og afhægnig af formålet med gruppen, fx studiegrupper, opgavegrupper, projektgrupper, læsegrupper og skrivegrupper. Nogle gange sammensætter underviser grupperne og andre gange skal du selv opsøge eller danne en studiegruppe.

Hvorfor er gruppearbejde godt?

Gruppearbejde kan styrke elevernes faglige udvikling I samarbejde med andre kan eleverne afprøve og udvikle deres ideer, argumenter og forståelser. En opgave løst i fællesskab af en gruppe har derfor mulighed for at blive mere gennemarbejdet, end den enkelte elev kan præstere alene.

Hvad er en homogen gruppe?

Homogen (fra græsk: samme beskaffenhed – ensartet) betegner en tilstand/situation hvor bestanddelene indenfor et afgrænset område, system eller gruppe er ensartede. Prøver udtaget forskellige steder i en homogen blanding vil have samme egenskaber og sammensætning.

Hvor mange formål har folkeskoleloven?

Fra 1975 og frem lægges vægt på elevernes alsidige udvikling, dannelse til et demokratisk samfund og forældresamarbejde. Gennem alle perioder har formålsparagraffen fokuseret på skolens dobbelte formål – dannelse og uddannelse, hvilket ofte har givet anledning til debat.

Hvilke roller er der i et team?

Medlemmerne i et team har forskellige roller, som bidrager til, at teamet kan nå sit mål....
 • er typisk robuste og bevarer roen under pres.
 • de bidrager til at holde teamets moral oppe.
 • forbliver typisk rolige under vanskelige omstændigheder.
 • vil udvise tro på dem selv og teamet.
 • bibeholder typisk et positivt syn på tingene.
6. mar. 2015

Hvor mange i en studiegruppe?

Hun har indgået i forskellige studiegrupper – både nogle, som universitetet dannede, og frivillige grupper. Hun har oplevet, at det er bedst med et lige antal i studiegrupperne. ”Jeg har erfaret, at fire medlemmer er det optimale.

Hvordan laver man en Gruppekontrakt?

Vi skal vide, hvad alle i gruppen laver....1. Forventninger
 1. Hvad er en god gruppe?
 2. Hvor vigtigt er det faglige for jer?
 3. Hvor vigtigt er det sociale for jer?
 4. Hvor meget tid vil I bruge på hjemmearbejde?
 5. Hvad er det bedste ved at arbejde i en gruppe?
 6. Hvornår kan det være svært at få et gruppearbejde til at fungere?

Hvad er homogen og heterogen?

Blanding, et system, der består af flere stoffer (kemiske forbindelser). Såfremt egenskaberne er de samme overalt i en blanding, siges denne at være homogen og at udgøre én fase. I modsat fald taler man om en heterogen blanding, og den uensartede struktur kan evt.

Hvad er homogent materiale?

Ordet materiale kommer af middellatin materialis 'materiel', af materia, se materie. Hvis egenskaberne er ens overalt, kaldes materialerne homogene; fx er stål og aluminium homogene, mens beton ikke er det.

Hvad er meningen med folkeskolen?

For DLF-formand Anders Bondo Christensen fremgår svaret klart af folkeskolelovens formålsparagraf: Meningen er, at eleverne skal udvikle sig personligt og alsidigt. Og for at kunne det skal de have kundskaber og færdigheder i engelsk, it, dansk, matematik og så videre. »Vi lærer for livet, ikke for skolen«.

Er folkeskolen obligatorisk?

I Danmark er der 10 års undervisningspligt. Til gengæld er der ingen skolepligt. Det betyder, at forældre selv har ret til at vælge, hvordan deres børn skal undervises. Langt de fleste vælger folkeskolen til deres børn.

Hvilke roller kan man have?

Alle mennesker indtager flere sociale roller i samfundet som fx datter, gymnasieelev, cafe-medarbejder, kæreste osv. I rollen som datter forventes der måske, at man hjælper til derhjemme med det huslige. Det er ikke altid let at vide, hvordan andre opfatter ens rolle.