Table of Contents:

 1. Hvornår er talsystemet opstået?
 2. Hvor kom Arabertallene fra?
 3. Hvilke talsystemer findes der?
 4. Hvem opfandt det binære talsystem?
 5. Hvordan skrives 950 med romertal?
 6. Hvem opfandt talrækken?
 7. Hvilket talsystem blev brugt i Mesopotamien?
 8. Hvad er systemet i et Positionssystem?
 9. Hvad betyder di romertal?
 10. Hvad det binære tal i decimaltal?
 11. Hvilket decimaltal svarer det binære tal 10 til?
 12. Hvad betyder CXV i romertal?
 13. Hvordan skriver man 49?
 14. Hvad er det næste tal i talfølgen 3 7 15 31?
 15. Hvem opfandt 10 Talssystemet?

Hvornår er talsystemet opstået?

Systemet opstod i Indien omkring 500; et nultegn er dog først påvist hen imod 700 i Cambodja. Systemet nåede Europa gennem araberne ca. 1120 ved oversættelse til latin af al-Khwarizmis bog fra ca. 820 om regning med "indernes tal", men først i 1500-t.

Hvor kom Arabertallene fra?

Arabertallene blev opfundet i INDIEN for ca. 2000 år siden - Indien er vist Fjernøsten, ikke Mellemøsten? Araberne var handelsfolk og lærte systemet "der hvor peberet gror".

Hvilke talsystemer findes der?

halvtredsindstyve, tresindstyve, halvfjerdsindstyve, firsindstyve og halvfemsindstyve (halvfem=4,5 , sinde betyder gange og 4,5*20=90). Det skal dog også bemærkes at tyve faktisk står for to tiere (oldnordisk twai teyjuz), undtagen i fyrretyve, hvor fyrretyve står for 4 tiere (fra gammeldansk fyritiughu).

Hvem opfandt det binære talsystem?

Det binære talsystem er dog ikke opfundet til brug for computersystemer, men er opfundet længe før år 0, angiveligvis af Pingala i "Chhandah-shastra" (ml. femte og andet århundrede før kristus).

Hvordan skrives 950 med romertal?

Den romerske repræsentation af det arabiske tal 950 er CML.

Hvem opfandt talrækken?

Talrækken blev første gang beskrevet i 1202 af den italienske matematiker Fibonacci, men har nok været kendt længe før. Tallene kan relateres til en simpel model for populationers udvikling: Et kaninpar avler hvert år to unger, en han og en hun. Afkommet formerer sig også, men først efter to drægtighedsperioder.

Hvilket talsystem blev brugt i Mesopotamien?

I stedet for som egypterne at stakke symbolerne op, var det babylonske talsystem et 60-tals-positionssystem, således at symbolet for 1 også kunne bet = 602, etc.

Hvad er systemet i et Positionssystem?

Et positionstalsystem er et talsystem, hvor værdien af et enkelt ciffer afhænger af, hvilken position det har i tallet. Det titalssystem vi i dag anvender er netop et positionstalsystem med faste pladser til énere, tiere, hundreder osv.

Hvad betyder di romertal?

Romertallene anvender et bogstav som symbol for hver potens af 10 op til 1000 (I = 1, X = 10, C = 100 og M = 1000) og ligeledes for halve tipotenser (V = 5, L = 50 og D = 500).

Hvad det binære tal i decimaltal?

Talnotationssystemer
Arabiske talsystem (positiv)Binære talsystem
151111
1610000
32100000
641000000

Hvilket decimaltal svarer det binære tal 10 til?

Således angiver et nul på fx enernes plads, at der ingen enere er i tallet, mens et ettal angiver tilstedeværelsen af én ener. Dermed svarer det binære tal 10 til tallet 2 i titalssystemet. Det indeholder 1 toer og 0 enere.

Hvad betyder CXV i romertal?

Samtidig må tallene I, X, C og M lægges til en, to eller tre gange, og skal stå sammen når de lægges til. Derudover må I, X og C kun trækkes fra én gang og kun på denne måde: I kan kun stå foran V og X i forbindelse med tallene IV = 4 og IX = 9. X kan kun stå foran L og C i forbindelse med tallene XL = 40 og XC = 9.

Hvordan skriver man 49?

Skriv et tal i venstre felt og se hvordan det skrives i romertal. Du kan også skrive et romertal i højre felt og se hvad det betyder. x skrevet som romertal er x....Romertal tabel.
2649
XXVIXLIX
5174
LILXXIV
7699

Hvad er det næste tal i talfølgen 3 7 15 31?

1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255… Denne talfølge er ikke så almindelig. For at kunne forudsige, hvordan den fortsætter, må man prøve at finde mønsteret i rækken. Dette gøres lettest ved at kigge på de første tal og prøve sig lidt frem med plus, minus, gange eller division.

Hvem opfandt 10 Talssystemet?

Det indisk-arabiske talsystem, arabiske talsystem eller titalssystemet er verdens mest udbredte talsystem. Det er opfundet af indere, formidlet til Vesten af araberne og i dag brugt vidt omkring i verden, herunder også i Kina med en speciel udformning af de kinesiske tal.