Table of Contents:

 1. Hvor billigt må man sælge sin lejlighed?
 2. Hvad er den offentlige vurdering af dit hus?
 3. Hvem kan bruge 15% reglen?
 4. Hvad må jeg sælge mit hus for?
 5. Hvad er en Familiehandel?
 6. Hvor ser jeg den offentlige ejendomsvurdering?
 7. Hvem kan man Familieoverdrage til?
 8. Kan man give sit hus væk?
 9. Hvor længe skal man bo i en lejlighed for at sælge det skattefrit?
 10. Hvad skal man betale i skat ved salg af bolig?
 11. Hvor kan jeg se ejendomsvurderingen?
 12. Hvor finder jeg offentlig vurdering?
 13. Kan man forære sit hus til sine børn?
 14. Hvordan overdrager man et sommerhus til sine børn?
 15. Kan man forære sit hus væk?

Hvor billigt må man sælge sin lejlighed?

Sådan er reglerne i dag. Som reglerne er nu, kan du sælge fast ejendom indenfor familien efter 15-procentreglen. Det betyder, at du kan sælge ejendommen til 15% under (eller over) den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Hvad er den offentlige vurdering af dit hus?

Den offentlige ejendomsvurdering skal udtrykke ejendommens værdi ved kontant betaling. Da der ikke er tale om en individuel vurdering, fastlægger SKAT vurderingen med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område.

Hvem kan bruge 15% reglen?

Parter kan værdiansætte og overdrage fast ejendom mellem nærtstående til en pris +/- 15 % af den offentlige ejendomsvurdering. Det er denne regel, der bl. a. gør det muligt for forældre at sælge en lejlighed eller en ejendom til deres barn til 15% under ejendomsvurderingen uden at skulle betale gaveafgift af beløbet.

Hvad må jeg sælge mit hus for?

Der er intet i vejen for at sælge sit hus til en pris under den offentlige vurdering. Dog skal huset sælges til markedsværdien. I modsat fald er der risiko for, at modtageren bliver beskattet af differencen mellem markedsprisen og salgsprisen.

Hvad er en Familiehandel?

Ved en familiehandel forstås, at to parter i samme familie overdrager et aktiv fra den ene til den anden. Den typiske situation er salg af et hus eller en ejerlejlighed fra forældre til et barn.

Hvor ser jeg den offentlige ejendomsvurdering?

Boligsiden får oplysningerne direkte fra det den offentlige informationsserver (OIS). Du kan finde alle landets offentlige ejendomsvurderinger ved at slå den pågældende adresse op på ois.dk eller ved at søge på den tværoffentlige portal boligejer.dk.

Hvem kan man Familieoverdrage til?

Kun nærmeste familie Søskende betragtes ikke som nærmeste familie og kan derfor ikke afgiftsfrit modtage en stor gave, som en familieoverdragelse er. Hvis du har flere børn, kan det barn, du overdrager boligen til, altså ikke på et senere tidspunkt overdrage boligen til en søskende, hvis det skulle blive aktuelt.

Kan man give sit hus væk?

Du har lov til at sælge en ejendom til dine børn eller børnebørn 15 procent under den offentlige vurderingspris. Det er en rigtig god og billig måde at give din formue videre på, fordi du dermed kan give et beløb, der er højere end de 68.700 kr.

Hvor længe skal man bo i en lejlighed for at sælge det skattefrit?

Der er ikke noget krav om, hvor længe huset skal have været beboet af ejeren eller dennes husstand, for at huset vil kunne sælges skattefrit. Har huset kun været beboet i kort tid, kan der imidlertid stilles ekstra krav til dokumentationen for, at beboelse har fundet sted.

Hvad skal man betale i skat ved salg af bolig?

Fortjenesten ved boligsalget beskattes som kapitalindkomst, hvorfor trækprocenten henholdsvis er 42% ved fortjeneste over 42.800 kr. og 37,7% ved fortjeneste under. Som udgangspunkt er alle boliger og ejendomme i Danmark underlagt ejendomsavancebeskatning.

Hvor kan jeg se ejendomsvurderingen?

Du kan se den seneste videreførte ejendomsvurdering på din årsopgørelse. Du kan også slå en ejendomsvurdering op i vores register. En ejendomsvurdering består af en ejendomsværdi og en grundværdi.

Hvor finder jeg offentlig vurdering?

Boligsiden får oplysningerne direkte fra det den offentlige informationsserver (OIS). Du kan finde alle landets offentlige ejendomsvurderinger ved at slå den pågældende adresse op på ois.dk eller ved at søge på den tværoffentlige portal boligejer.dk.

Kan man forære sit hus til sine børn?

Man kan sælge huset til en købesum, der udgør seneste offentlige ejendomsvurdering minus 15%. Salget kan ske til forældre, børn og børnebørn, uden at Skattestyrelsen regner det for at være en gave, der skal betales gaveafgift af.

Hvordan overdrager man et sommerhus til sine børn?

Sådan kan sommerhuset overdrages gennem arv reglen om arv inden for familien. Der skal betales 15% i boafgift af hele boet – den såkaldte bobeholdning – med et bundfradrag, der i 20.800 kr. Barnet kan også vælge at sælge sommerhuset.

Kan man forære sit hus væk?

(Se afsnittet "Formue, arv, testamente og gaver".) Man kan sælge huset til en købesum, der udgør seneste offentlige ejendomsvurdering minus 15%. Salget kan ske til forældre, børn og børnebørn, uden at Skattestyrelsen regner det for at være en gave, der skal betales gaveafgift af.