Table of Contents:

 1. Hvad får man i løn som lærling?
 2. Hvem skal betale elevløn?
 3. Hvor mange ugers ferie har lærlinge?
 4. Hvor meget ferie har en tømrerlærling?
 5. Hvad er indkøbselev?
 6. Hvad tjener en malerlærling?
 7. Hvor meget koster det at have en elev?
 8. Hvordan er ferie for lærlinge?
 9. Hvor mange uger har man ret til ferie?
 10. Hvor mange feriedage har jeg som elev?
 11. Hvad kræver det at blive indkøbselev?
 12. Hvor meget tjener man som indkøber?

Hvad får man i løn som lærling?

Lønsatser og overenskomst Startlønnen for elever og lærlinge ligger typisk på erhvervsuddannelser mellem 9.500 og 12.500 om måneden. Denne løn stiger årligt i takt med, elever og lærlinge får mere erfaringen indenfor feltet.

Hvem skal betale elevløn?

Elevens løn og arbejdstid Elevens arbejdstid og løn følger som minimum overenskomsten mellem arbejdsmarkedets parter på det pågældende uddannelsesområde. Virksomheden skal betale løn til sine elever i hele praktiktiden, også under skoleophold. Virksomheden kan dog modtage refusion fra AUB for disse perioder.

Hvor mange ugers ferie har lærlinge?

Hovedregel. Uanset hvornår du er ansat som elev eller lærling, har du ret til 5 ugers betalt ferie i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter at du er startet på uddannelsen. En ferieafholdelsesperiode begynder den 1. september og varer 16 måneder.

Hvor meget ferie har en tømrerlærling?

En lærling, der ansættes i perioden 1.11. -30.6., har 3 ugers ferie i hovedferieperioden. Derudover har lærlingen 5 dages ferie, hvis virksomheden holder ferielukket fx mellem jul og nytår. De tre ugers ferie tildeles med det samme.

Hvad er indkøbselev?

Som indkøbselev er du tilknyttet Operationelt Indkøb under Center for Administration. Uddannelsen veksler mellem skole på Business College Syd på Als og praktik i Regionen.

Hvad tjener en malerlærling?

PrivatStat
Bygningsmaler, Tapetserer29.621 kr.-
Malermester, Tapetserermester30.504 kr.-
Malermedhjælper27.580 kr.-

Hvor meget koster det at have en elev?

Det koster en skoleelev elev i folkeskolen, når elever i specialskoler regnes med. Hvis elever i specialskoler ikke regnes med, er udgiften godt 61.000 kroner pr. elev. Der er imidlertid væsentlig variation mellem kommunerne.

Hvordan er ferie for lærlinge?

Ifølge den nye ferielov vil elever og lærlinge i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode have ret til 25 dages betalt ferie, når han eller hun er startet i jobbet. Ferien tildeles med det samme og skal altså ikke optjenes først. Hvis eleven er startet mellem den 2. september og den 31.

Hvor mange uger har man ret til ferie?

Ny ferielov Ansættelse i et helt år giver dig altså ret til 25 feriedage eller fem ugers ferie med løn. Ved mindre end en måneds beskæftigelse optjener du ret til 0,07 dages betalt ferie for hver kalenderdag, du har været ansat. Du kan dog højst optjene 2,08 feriedag.

Hvor mange feriedage har jeg som elev?

Ferielovens særlige regler for elever indebærer, at elever, der har en uddannelsesaftale, har ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter elevtiden er begyndt.

Hvad kræver det at blive indkøbselev?

På hovedforløbet foregår undervisningen primært i virksomheden, hvor eleven er under oplæring. Praktikken varer 2 år inklusiv 8-12 skoleuger, hvor eleven deltager i undervisningen i specialefag på handelsskolen. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som eleven gennemfører inden for de sidste 6 mdr.

Hvor meget tjener man som indkøber?

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv. 39.493 kr.