Table of Contents:

  1. Hvad gør nattevagter ved kroppen?
  2. Hvor meget må man arbejde om natten?
  3. Hvordan vænner man sig til natarbejde?
  4. Hvor sundt er natarbejde?
  5. Hvor mange timer arbejder man på nathold?
  6. Hvor mange timer arbejder man om natten?
  7. Hvor lang tid skal der gå mellem to vagter?

Hvad gør nattevagter ved kroppen?

Mange med natarbejde oplever at søvnlængde og søvnkvalitet ændres ved natarbejde. Der kan opstå almen utilpashed, uoplagthed og hovedpine, irritabilitet, rastløshed, tristhed, angst og nervøsitet. Søvnproblemerne kan i nogle tilfælde også påvirke det sociale liv.

Hvor meget må man arbejde om natten?

Når du arbejder om natten, dine vagter efter EU-direktiv i gennemsnit ikke overstige 8 timer i døgnet set over en periode på 4 måneder. Andet kan være aftalt lokalt med din arbejdsplads eller indgå i din overenskomst.

Hvordan vænner man sig til natarbejde?

Planlæg ikke mere end to til fire nattevagter i træk for medarbejderne. På den måde forstyrres det biologiske ur mindst muligt. Roter vagtplanen med uret, så medarbejderne starter med en dagvagt, går videre til en aftenvagt og slutter med en nattevagt. Det er nemmere for kroppen at vænne sig til end omvendt.

Hvor sundt er natarbejde?

Natarbejde øger risikoen for alvorlige sygdomme som f. eks. brystkræft, prostatakræft og tyktarmskræft. Desuden øges risikoen for abort og ulykker (også uden for arbejdstid).

Hvor mange timer arbejder man på nathold?

Mindst 11 timer mellem to vagter. Højest 9 timers varighed af vagter.

Hvor mange timer arbejder man om natten?

Natperioden er på 7 timer og skal omfatte tidsrummet fra kl. 00.00 til kl. 05.00.

Hvor lang tid skal der gå mellem to vagter?

Ifølge arbejdsmiljøloven skal man have minimum 11 timers hvile mellem to døgns hovedarbejder. En arbejdsperiode kan være op til 24 timer (25 timer for vagter, som støder op til en lørdag, søndag eller søgnehelligdag).