Table of Contents:

 1. Er træhuse bæredygtige?
 2. Hvordan bygger man klimavenligt?
 3. Hvordan bliver byggeri bæredygtigt?
 4. Hvad er bæredygtige huse?
 5. Hvordan isolerer man et træhus?
 6. Hvad er et nul energi hus?
 7. Hvad er det mest bæredygtige tag?
 8. Hvornår er et byggeri bæredygtigt?
 9. Er mineraluld bæredygtigt?
 10. Hvad er et klimavenligt hus?
 11. Hvordan isolerer man en trævæg?
 12. Hvordan efterisolerer man et sommerhus?
 13. Hvad er et passivhus?
 14. Er grønne tage bæredygtige?

Er træhuse bæredygtige?

Fordele ved at bygge bæredygtigt med træ Et træhus har et godt og sundt indeklima, da materialet har en glimrende mulighed for at ånde.

Hvordan bygger man klimavenligt?

Det er for svært at bygge klimavenligt
 1. Samfund - Klima - Byggeri.
 2. Sæt fokus på den virkelige udfordring. ...
 3. Mærkning og bevidste valg. ...
 4. Alle bygherrer taler om det. ...
 5. Alt for meget spild. ...
 6. Stil krav til byggeriet.
25. okt. 2019

Hvordan bliver byggeri bæredygtigt?

Bæredygtigt byggeri handler om at bygge gode, sunde boliger og bygninger, og samtidig tage vidtgående hensyn til miljø og klima. Det handler også om at udvikle og anvende gode alternativer til de meget udbredte byggemetoder med anvendelse af store mængder beton, mineraluld og kemiske fugemasser og malinger.

Hvad er bæredygtige huse?

En bæredygtig bolig er karakteriseret ved: Miljøvenlige og certificerede materialer – både i forhold til fremstilling, transport, anvendelse og vedligeholdelse. Genanvendelige materialer eller materialer, der kan bortskaffes med et minimal brug af energi. Et reduceret energi- og ressourceforbrug.

Hvordan isolerer man et træhus?

Ved efterisolering af ældre træbygninger, skal man i stedet etablere en tæt fugtbuf- fer/fugtbremse, som kan optage fugt, men samtidig ånde - allerbedst brædder, rørvæv og puds - næstbedst almindelige brædder eller gipsplader - indvendigt på isoleringen og en vindtæt, men diffusionsåben membran, kombineret med et ...

Hvad er et nul energi hus?

Nul-energi huse betyder, som navnet indikerer, at husets energiforbrug skal være lig nul. Dette vil sige, at det samlede energiforbrug i huset omtrent svarer til mængden af den vedvarende energi, der skabes på stedet.

Hvad er det mest bæredygtige tag?

Der har længe været bred enighed blandt landets tækkemænd, om at stråtag er det mest klimavenlige tag på markedet. Indtil for nyligt har der dog ikke været dokumentation, der kunne bekræfte denne konsensus, men både hollandske og nu også danske undersøgelser bekræfter, at stråtag er et bæredygtigt valg.

Hvornår er et byggeri bæredygtigt?

Det vil sige, at et byggeri er bæredygtigt i både miljømæssig, økonomisk og social forstand. Kort fortalt betyder det, at et byggeri belaster miljøet mindst muligt, at byggeriets samlede økonomi fra opførelse til nedrivning er så god som muligt, og at byggeriet er så godt som muligt at opholde sig i for mennesker.

Er mineraluld bæredygtigt?

Isolering med mineraluld kræver, at der bygges med dampspærre. Hvis der er hul i denne, ophober fugten sig i mineralulden, og der kommer skimmelsvamp i konstruktionen. Papir, hør, hamp, halm, ålegræs og træfiber tillader fugt at diffundere ud gennem konstruktionen, og det giver bedre indeklima.

Hvad er et klimavenligt hus?

I får med det klimavenlige hus et hus, hvor der i alt fra valg af byggematerialer og opførelsen af huset til den lange årrække, hvor huset er i brug, er taget klimahensyn ned til mindste detalje. Det, mener vi, er en god investering i fremtiden! Læs mere om vores andre klimavenlige huse her.

Hvordan isolerer man en trævæg?

IsoleringDer bliver sat et træ- eller stålskelet op på indersiden af væggen og hulrummene fyldes med isoleringsbatts. Dampspærre sættes opDampspærren sættes op på indersiden af den indvendige isolering.

Hvordan efterisolerer man et sommerhus?

Hvis det er muligt at isolere hulrummet i ydervæggene, er det den mest hensigtsmæssige løsning. Det kan gøres ved at tage yder- eller inderbeklædningen af, lægge isolering på og sætte beklædningen på igen. På loftet bør der, hvor det er muligt, lægges 300-400 mm isolering.

Hvad er et passivhus?

Passivhuse giver bedre indeklima. Ideen bag et passivhus er at bygge et hus på en sådan måde, at der ikke er behov for traditionelle varme- og kølesystemer. Det er godt for både totaløkonomi og indeklima.

Er grønne tage bæredygtige?

En tagløsning fra grønne-tage.dk er en bæredygtig og miljørigtig tagløsning til dig. Du kan få løsninger til taghaver, sedumtage og andre typer af grønne tage. Grønt tag er en moderne løsning, der er designet til at modstå de store vandmængder der kommer i disse år. Taget kan opsuge helt op til 80% af regnvandet.