Table of Contents:

 1. Hvad er udsagnsord på dansk?
 2. Er det et forholdsord?
 3. Hvilke ord er udsagnsord?
 4. Hvordan finder man et udsagnsord?
 5. Hvad sættes foran navneord?
 6. Hvordan kan man finde et navneord?
 7. Hvad kan man sætte foran tillægsord?
 8. Hvad er navneord udsagnsord og tillægsord?
 9. Hvilke ord sætter man foran udsagnsord?
 10. Hvad er verber eksempler?
 11. Hvad sætter man foran et udsagnsled?

Hvad er udsagnsord på dansk?

Verber (udsagnsord) fortæller at nogen gør noget (løber, leger), at noget sker (synker, eksploderer), og at nogen eller noget er i en bestemt tilstand (bor, frygter).

Er det et forholdsord?

For eksempel:
 • Han stod foran huset. Hun gik hen foran huset.
 • De lå bag ved bilen. Barnet lå omme bag ved bilen.
 • Nu skal du i seng. Nu går jeg ind i seng.
 • Forsvaret arbejder til lands, til vands og i luften.

Hvilke ord er udsagnsord?

Et udsagnsord eller et verbum (verbet - flere verber) af latin verbum = ord) er et ord, der udtrykker en handling ("løber", "leger"), en hændelse ("indtræffer", "synker") eller en tilstandsmåde ("er", "bør") og som fungerer som prædikat i en sætning.

Hvordan finder man et udsagnsord?

Hvad er verber? Du kan tjekke om det er et verbum ved at sætte jeg foran verbet i dets nutidsform (præsens) og datidsform (imperfektum) eller at foran verbet i navnemåde (infinitiv).

Hvad sættes foran navneord?

Hvad sætter du foran navneord? I ubestemt form sættes artiklen EN eller ET oftest foran navneordet. Hvis der indgår et tillægsord i sætningen, som knytter sig til navneordet, sættes det foran tillægsordet: ”En stor bil” eller ”et stort hus”.

Hvordan kan man finde et navneord?

Tommelfingerregel: Man kan finde substantiver ved at sætte en eller et foran eller bagpå ordet. Til substantiverne regner man også egennavne, f. eks. altså de ord der altid skrives med stort.

Hvad kan man sætte foran tillægsord?

Hvordan finder vi et tillægsord? Tillægsordkan du sætte 'at være' foran, og du kan ofte finde et antonym (det modsatte) fx god-ond, høj-lav, ren-beskidt. Tillægsord har også ofte et synonym (de samme) fx pæn-smuk, grim-hæslig.

Hvad er navneord udsagnsord og tillægsord?

Navneord er ord for ting, levende væsener og begreber. Fx en bil, en mand, en hund, glæde. Udsagnsord er ord, der viser en handling. Fx løbe, råbe, spille.

Hvilke ord sætter man foran udsagnsord?

Udsagnsord = verbum (vb.) Et udsagnsord beskriver en handling - altså noget man gør. Man kan sætte - at eller jeg - foran udsagnsord.

Hvad er verber eksempler?

Verber kan betegne, at nogen gør noget, at der sker noget, eller at noget er i en bestemt tilstand. Eksemplerverber er løber, går, skriger, kaster og laver. Verber kan dermed siges at indikere en eller anden form for aktivitet, og det er det ord i sætningen, som styrer hele betydningen.

Hvad sætter man foran et udsagnsled?

Udsagnsleddet består af et udsagnsord, som ofte er bøjet eller sammensat af flere ord. I sætningsanalyse kan et udsagnsled markeres med en cirkel ("bolle" ◯). Huskereglen er, at man kan sætte "jeg", "du", "han", "hun", "den", "det", "vi", "I" og "de" foran et udsagnsled.