Table of Contents:

  1. Hvad er meningen med de 10 bud?
  2. Hvad er det største bud?
  3. Hvem er din næste ifølge kristendommen?
  4. Hvad sker der hvis man ikke følger de 10 bud?
  5. Hvem er med i treenigheden?
  6. Hvad er den gyldne regel?
  7. Hvad er det radikalt nye i kristendommen?
  8. Hvem er min næste?
  9. Hvad menes der med det dobbelte kærlighedsbud?
  10. Hvilken tro forkaster treenigheden?

Hvad er meningen med de 10 bud?

De Ti Bud er den hævdvundne betegnelse for en række religiøse og etiske påbud og forbud, overleveret i Det Gamle Testamente (2. Mos. 20,1-17 og 5. Mos.

Hvad er det største bud?

Han spurgte, hvad der var det største bud i loven. Jesus svarede, at der er to bud, der står lige. Det ene er, at du skal elske Gud af hele dit hjerte, og det andet er, at du skal elske din næste som dig selv. Begge dele står også i Det Gamle Testamente mellem mange andre love.

Hvem er din næste ifølge kristendommen?

Religiøs næstekærlighed. Næstekærlighed bliver fremholdt af et antal store religioner – deriblandt Kristendommen og Islam – som et stort gode. Det er en afgørende fordring, som Jesus stillede i sine prædikener, nemlig at man skal elske sin Gud, sig selv og sin næste i lige høj grad.

Hvad sker der hvis man ikke følger de 10 bud?

Brud på De Ti Bud var kriminelt. Efter den danske reformation blev kongen ansvarlig for, at den danske befolkning var gode kristne. Det betød, at brud på De Ti Bud blev ulovlige, og at handlinger som utroskab og sex før ægteskabet blev straffet hårdt.

Hvem er med i treenigheden?

De tre personer i treenigheden er Faderen, Sønnen (Kristus) og Helligånden.

Hvad er den gyldne regel?

Den gyldne regel, etisk grundregel, formuleret i Bjergprædikenen: "Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem" (Matth. 7,12, jf. Luk. 6,31).

Hvad er det radikalt nye i kristendommen?

Og hovedpointen omkring det nye liv i Kristus er dermed, at det ligger i forlængelse af det netop beskrevne liv. Der er ikke tale om en ny religion eller en ny sfære sui generis. Der er i stedet tale om et liv i kontinuitet med de æresbevisninger, der fandtes inden for jødedommen.

Hvem er min næste?

Din næste er alle de mennesker, der er omkring dig. Det er både venner og fjender. Jesus sagde, at du skal elske din næste som dig selv. Det vil sige, at næstekærlighed handler om kærlighed til alle omkring dig.

Hvad menes der med det dobbelte kærlighedsbud?

Formuleringen af det dobbelte kærlighedsbud er specifikt kristen. Kærligheden til næsten forudsætter kærligheden til Gud. Det er Gud, der forpligter den kristne over for næsten.

Hvilken tro forkaster treenigheden?

De forkaster altså den almindelige opfattelse af treenigheden, at Gud, Jesus og Helligånd er den samme. Harper's Bible Dictionary siger, at »den formelle lære om Treenigheden, som den blev defineret ved de store kirkeråd i det fjerde og femte århundrede, ikke kan findes i Det Nye Testamente.