Table of Contents:

 1. Hvad er en hydrofob vekselvirkning?
 2. Hvordan foldes et protein?
 3. Hvad bestemmer proteiners opløselighed i vand?
 4. Er upolære stoffer hydrofobe?
 5. Hvad er forskellen på hydrofob og hydrofil?
 6. Hvordan proteinsyntesen foregår?
 7. Hvad er det som gør en væske hydrofob eller hydrofil?
 8. Hvilke stoffer er hydrofobe?
 9. Kan man blande polære og upolære stoffer?
 10. Hvad er Peptidkæde?
 11. Hvad laver en protease?

Hvad er en hydrofob vekselvirkning?

Strukturen bestemmes af proteinets kemi. Det er holdt sammen af hydrogenbindinger, af hydrofobe vekselvirkninger, hvor kemisk upolære grupper tiltrækker hinanden, af saltbroer, hvor positivt og negativt ladede grupper tiltrækker hinanden og evt. af svovlbroer (-S-S- bindinger mellem to cysteinsidekæder).

Hvordan foldes et protein?

Rækkefølgen af aminosyrer i proteinet betegnes den primære struktur. Den bestemmes af nukleotidsekvensen i det DNA, som koder for proteinet. Ved hydrogenbindinger mellem naboliggende aminosyrer foldes kæden til en stabil rumlig struktur, kaldet den sekundære struktur.

Hvad bestemmer proteiners opløselighed i vand?

For at være opløselige i vand, som er et polært solvent, har denne type proteiner ofte mange ladede aminosyrer og uladede aminosyrer med hydrofile sidekæder, der sidder så de vender ud imod solventet (vand). Hydrofobe aminosyrer er ofte 'gemt væk' inde i proteinets rumlige struktur, således at de vender væk fra vandet.

Er upolære stoffer hydrofobe?

Hvis der er hydrofobe stoffer i kontakt med opløsningen, kan de opløses inde i micellerne, så hydrofobe stoffer er opløselige i sådan en opløsning, hvilket forklarer sæbes evne til at gøre fedt vandopløseligt. Hvis Ethanol både er polær og upolær er det både hydrofob og hydrofil.

Hvad er forskellen på hydrofob og hydrofil?

»Hydrofile overflader elsker vand. Det er for eksempel strandsand, glas og de fleste metaller. Hydrofobe overflader afskyer vand. Det danner nærmest kugler på overfladen, sådan som I måske har set på bagepapir og teflonbelægning«, fortæller Karin Stibius Jensen.

Hvordan proteinsyntesen foregår?

Selve proteinsyntesen foregår ved, at der i kernen dannes tre slags RNA. RNA ligner DNA i opbygning, men er kun enkeltstrenget og kortlivet. Den ene type, rRNA, indgår som en vigtig bestanddel i ribosomet, der er det organel, hvorpå selve proteinsyntesen sker i cytoplasmaet.

Hvad er det som gør en væske hydrofob eller hydrofil?

Det hydrofile hoved bindes til vand med hydrogenbindinger, mens den hydrofobe hale danner svage bindinger til upolære molekyler. Når vi opløser en smule emulgator i vand, vil emulgatormolekylerne nær vandoverfladen anbringe sig med den hydrofile del nede i vand og den hydrofobe del stikkende op i luften.

Hvilke stoffer er hydrofobe?

Carbonhydrider, fedtstoffer og silikoner er eksempler på hydrofobe stoffer. Sæber, såvel klassiske som sulfosæber, består af en hydrofob del og en hydrofil del. Den hydrofobe del består af en carbonhydridkæde. Den hydrofile del er i de klassiske sæber en carboxylation og i sulfosæbe en sulfonsyredel.

Kan man blande polære og upolære stoffer?

Hvis vi forsøger at blande et polært stof med et upolært stof, vil molekylerne i det polære stof tiltrække hinanden pga. dipolerne. På den måde bliver molekylerne i det upo- lære stof nærmest skubbet væk, og resultatet er, at det upolære stof ikke bliver opløst i det polære.

Hvad er Peptidkæde?

Aminosyrer er små molekyler, som bindes sammen til en kæde. Kæden kaldes også for et peptid. Lange peptidkæder foldes til færdige proteiner, som har en helt bestemt struktur.

Hvad laver en protease?

Proteaser hjælper kroppen med at nedbryde protein i maden, som f. eks. kød, til små byggestene, som så kan bruges til at opbygge og vedligeholde kroppens væv. Og lipaser hjælper kroppen med at nedbryde fedt og olier.