Table of Contents:

 1. Hvad er annuitet matematik?
 2. Hvad forstås ved fremtidsværdi og nutidsværdi i annuitet?
 3. Hvorfor bruger man annuitetslån?
 4. Hvad er en Gældsannuitet?
 5. Hvordan regner man annuitet?
 6. Hvad er Opsparingsformlen?
 7. Hvordan beregnes fremtidsværdien og nutidsværdien af en kapital?
 8. Hvordan beregnes nutidsværdien?
 9. Hvad er en amortiseringsplan?
 10. Hvad er Kapitalformlen?
 11. Hvad er Gældsformlen?
 12. Hvad er A0?
 13. Hvad er en Fremskrivningsformel?
 14. Hvad er en rentefod?
 15. Hvordan regner man nutidsværdi?

Hvad er annuitet matematik?

En annuitet består af n lige store ydelser y med lige store mellemrum (1 ydelse pr. termin), hvor der hver termin bliver tilskrevet en fast rente r .

Hvad forstås ved fremtidsværdi og nutidsværdi i annuitet?

Nutidsværdien af en annuitet fortæller os hvad en person kan låne på tidspunkt 0, hvis han i n terminer afdrager samme beløb y, og renten tilskrives terminsvis. Bemærk tidslinjen har tidpunkt 0 med, i modsætning til fremtidsværdien af en annuitet, det er på dette tidspunkt man låner beløbet A0 .

Hvorfor bruger man annuitetslån?

Ved annuitetslån afdrager du løbende gennem lånets løbetid og betaler dermed både afdrag og renter. Ved annuitetslån betaler du mindre og mindre gennem lånets løbetid, da dit afdrag løbende vil reducere din restgæld.

Hvad er en Gældsannuitet?

Der indgår fire størrelser i denne formel, G, r, y og n. Derfor kaldes formlen også Gryn-formlen. G er lånets samlede beløb, r er renten hvormed lånet vokser, y er det beløb du afdrager hver termin, og n er antal terminer.

Hvordan regner man annuitet?

Formlen er denne:
 1. Nutidsværdien af en annuitet. A 0 = y ⋅ 1 − ( 1 + r ) − n r. nutidsværdien. antal ydelser. rentefoden. ydelsen.
 2. Ydelsen af en nutidsværdi. y = A 0 ⋅ r 1 − ( 1 + r ) − n. nutidsværdien. antal ydelser. rentefoden. ydelsen.

Hvad er Opsparingsformlen?

Opsparingsformlen. En annuitet er en række lige store ind- eller udbetalinger, der forekommer med et fast tidsinterval til en fast rente.

Hvordan beregnes fremtidsværdien og nutidsværdien af en kapital?

Brug nutidsværdi til at beregne af kapitalværdien Nutidsværdien viser summen af en fremtidig ydelse i dagens priser. Det kan fx være ydelserne på et lån, hvor en virksomhed vil beregne nutidsværdien, så den kan få et indblik i de forventede omkostninger ved lånet (hvor fremtidig inflation er medregnet).

Hvordan beregnes nutidsværdien?

Man ønsker at beregne nutidsværdien, som kaldes NV. Den første ydelse betales i dag og kaldes derfor b0 (betaling 0), b= beløb der betales, eksempelvis 1.000 kr. Den anden ydelse kaldes b1, den beregnes ved at gange b med (1+r)-1. r står for renten på lånet angivet i procent, eksempelvis 0,03.

Hvad er en amortiseringsplan?

En amortiseringsplan er således dit overblik over lånet i hele lånets løbetid, og indeholder en oversigt over ydelse, rente, afdrag og restgæld i løbet af tilbagebetalingsperioden. En amortiseringsplan kan være nyttig at få lavet, hvis der på lånet er ændret ydelse eller rente, hvilket har indflydelse på løbetiden.

Hvad er Kapitalformlen?

r er rentefoden, dvs. at r = p/100. Renteformlen kaldes også for kapitalfremskrivningsformlen, fremskrivningsformlen eller kapitalformlen.

Hvad er Gældsformlen?

Gæld. Gældsformlen kan bruges i en situation, hvor en gæld afvikles med lige store ydelser hver termin, første ydelse forfalder 1 termin efter gældens stiftelse, med rentetilskrivninger samtidig med ydelserne og med uændret rente. En sådan afvikling kaldes for et annuitetslån.

Hvad er A0?

A0 har et areal på 1 kvadratmeter Udgangspunktet i metersystemet betyder, at ”nulpunktet” er et A0-ark, der fylder 1 m2. Derfor bliver papirstørrelserne mindre i takt med, at tallene stiger. Hvis du folder et A0 én gang, bliver det til et A1.

Hvad er en Fremskrivningsformel?

Man kan derfor opstille en generel fremskrivningsformel, så du nemt kan beregne kapitalværdien af en kapital uanset hvor mange terminer (n), det drejer sig om. r= rentefoden, angiver renten i procent divideret med 100. Kender du tre af tallene, der skal indsættes i formlen, kan du altid finde frem til det fjerde tal.

Hvad er en rentefod?

Rentefod, renten af kapitalen i et år (eller en anden termin), udtrykt i procent.

Hvordan regner man nutidsværdi?

Man ønsker at beregne nutidsværdien, som kaldes NV. Den første ydelse betales i dag og kaldes derfor b0 (betaling 0), b= beløb der betales, eksempelvis 1.000 kr. Den anden ydelse kaldes b1, den beregnes ved at gange b med (1+r)-1. r står for renten på lånet angivet i procent, eksempelvis 0,03.