Table of Contents:

 1. Hvad betyder ordet refleksion?
 2. Hvad skal man skrive i en refleksion?
 3. Hvad betyder det at diskutere?
 4. Hvordan lærer man at reflektere?
 5. Hvordan skal man reflektere i et essay?
 6. Hvad betyder det at debattere?
 7. Hvad er et argument?

Hvad betyder ordet refleksion?

Ordet refleksion kommer af latin reflexio 'tilbagebøjning', afledn. af reflectere, se reflekser. David Hume skelner mellem refleksionsidéer, dvs. begreber, og de sanseindtryk, som refleksionsidéerne ved bevidsthedens aktivitet er dannet af eller er genspejlinger af.

Hvad skal man skrive i en refleksion?

Når du skriver reflekterende, skal du beskrive den undren og de overvejelser, som dit emne sætter i gang i dig selv. Refleksion som skrivehandling har ikke til formål at overbevise din modtager om et bestemt synspunkt, men at inddrage modtageren i dine tanker om emnet. Refleksionen går dybere, end en diskussion gør.

Hvad betyder det at diskutere?

Diskutere – diskussion At diskutere noget betyder, at flere personer i en samtale fortæller hinanden, hvad de mener om en sag og argumenterer for deres holdninger. Når man diskuterer noget, er man ofte ikke enige. Fx De diskuterede højlydt, om hun måtte tage med på weekendtur med drengene.

Hvordan lærer man at reflektere?

Afsæt tid til selvrefleksion
 1. Taknemmeligheds notater, som i høj grad øger din følelse af lykke!
 2. Feedback-runder med dig selv i fokus (hvad går godt, hvad kunne være bedre, osv...)
 3. "Notater", der får dig til at reflektere ... ...
 4. Motiverende og reflekterende spørgsmål til dig selv.
4. jun. 2019

Hvordan skal man reflektere i et essay?

Et essay SKAL indeholde disse 3 elementer:
 1. Det konkrete: emnet skal præsenteres, beskrives, forklares. Fold emnet ud.
 2. Det erindrende: fortæl om personlige erfaringer, oplevelser og minder du har om emnet. ...
 3. Det reflekterende: der skal tænkes højt over emnet i teksten, og det skal belyses fra flere vinkler.

Hvad betyder det at debattere?

gøre til genstand for meningsudveksling; drøfte; diskutere.

Hvad er et argument?

Argument, forsøg på at sammenknytte forskellige påstande eller meninger med hinanden. Et argument kaldes logisk gyldigt, hvis konklusionen faktisk følger af præmisserne, ellers er det ugyldigt. Et logisk gyldigt argument kaldes holdbart, hvis alle præmisserne er sande.