Table of Contents:

 1. Hvad er Autismepædagogik?
 2. Hvad er Aspie?
 3. Hvad har autister svært ved?
 4. Hvad er TEACCH pædagogik?
 5. Hvad er forskellen på atypisk autisme og infantil autisme?
 6. Hvad er specialpædagogiske metoder?
 7. Hvordan arbejder man med Asperger?
 8. Hvordan behandles Asperger?
 9. Hvordan arbejder man med Kravafvisende adfærd?
 10. Hvad er en udviklingsforstyrrelse?
 11. Hvad er rigid adfærd?
 12. Hvad kendetegner autister?
 13. Kan autister elske?

Hvad er Autismepædagogik?

I SBU har vi mange børn og unge, der har udfordringer inden for autismespektret. Udfordringerne er som oftest relateret til kommunikation, socialt samspil, sanseintegration og eksekutive funktioner.

Hvad er Aspie?

Aspergers syndrom (ofte forkortet AS) er en udviklingsfor styrrelse inden for autismespektret. Det betyder, at det er en mildere form for autisme. Aspergers syndrom viser sig ved, at barnet/den unge i større eller mindre grad har manglende forståelse for det sociale samspil mellem men nesker.

Hvad har autister svært ved?

Autisme betyder for mange børn og unge, at de har svært ved at tilpasse sig i nye sociale sammenhænge. De opfører sig ikke, som man forventer, stiller måske mange spørgsmål, ytrer upassende holdninger eller gentager sig selv, fordi de er bange for at blive misforstået.

Hvad er TEACCH pædagogik?

TEACCH er baseret på at fremme kommunikation og forståelse gennem visualisering og konkretisering i en fast struktureret ramme. I forhold til praktiske eksempler på TEACCH inspireret pædagogisk praksis, se under afsnittet om struktureret pædagogik. Er en metode, som bruges til Kognitiv Affektiv Træning.

Hvad er forskellen på atypisk autisme og infantil autisme?

Atypisk autisme er forskellig fra infantil autisme på den måde, at den først viser sig efter 3-års-alderen, eller at barnet ikke har vanskeligheder på alle områder. Både begyndelsesalder og symptomer kan være atypiske.

Hvad er specialpædagogiske metoder?

Specialpædagogik er kundskab og erfaring om læring og udvikling for mennesker med funktionsnedsættelse. Området bygger på viden fra en lang række områder som pædagogik, psykologi, sociologi, neuropædagogik, undervisningslære, almen- og fagdidaktik, rehabilitering, socialpædagogik m.m.

Hvordan arbejder man med Asperger?

At få stillet en diagnose i voksenalderen skal gerne bidrage til, at personen med Aspergers Syndrom opnår større selv forståelse. På den anden side skal det også hjælpe perso nens netværk og offentlige systemer til at kunne handle mere målrettet, så personens samlede situation forbedres.

Hvordan behandles Asperger?

Der findes ingen helbredende behandling for Aspergers syndrom, men flere metoder, herunder psykoedukation og forældretræning, kan forbedre tilværelsen og fremme positiv udvikling hos børn og voksne med forstyrrelsen.

Hvordan arbejder man med Kravafvisende adfærd?

brug for højere grad af struktur, genkendelighed, forudsigelighed og præcise instruktioner for at føle sig trygge og vide, hvad de skal gøre. De har også brug for at kunne se et tydeligt formål med tingene.

Hvad er en udviklingsforstyrrelse?

Udviklingsforstyrrelser er en gruppe af psykiske lidelser, der indtræder fra den tidlige barndom, ofte før 3-års alderen, og som medfører svære forstyrrelser i udviklingen. De hyppigst omtalte udviklingsforstyrrelser er autismespektrumforstyrrelserne, som blandt andet omfatter infantil autisme og Aspergers syndrom..

Hvad er rigid adfærd?

De kan ikke styre deres følelser, bliver meget kede af det og er i det hele taget meget voldsomme. De skriger, kaster sig ned på gulvet, slår og sparker og er i det store hele uden for rækkevidde. Eller også overreagerer børnene ved at være overdrevent rigide.

Hvad kendetegner autister?

Autismespektrumforstyrrelse er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, kendetegnet ved en anderledes og ofte forsinket udvikling, på områderne socialt samspil, kommunikation og gentagelsespræget adfærd. Alle med autisme lærer og udvikler sig igennem hele livet.

Kan autister elske?

Autister har også følelser. Mennesker med autisme har ofte svært ved at forstå såvel deres egne som andres følelser. Men det er ikke ensbetydende med, at de slet ikke har følelser. Personer med autisme og Aspergers syndrom har ofte svært ved at udtrykke og forstå deres egne og andres følelser.