Table of Contents:

  1. Hvad er anti sense oligonukleotider?
  2. Hvad gør RNA polymerase?
  3. Hvad er ASO?
  4. Hvad betyder antisense?
  5. Hvad er forskellen på DNA og mRNA?
  6. Hvad sker der i transskriptionen?
  7. Hvilken funktion har Transkriptionsfaktorer i forbindelse med en transskription?
  8. Hvor foregår transskription?
  9. Hvad sker der i ribosomerne?
  10. Hvor på DNA et starter transskriptionen?

Hvad er anti sense oligonukleotider?

Lægemidler kaldet anti-sense oligonukleotider, eller ASO'er, er en måde at hæmme genet som giver Huntingtons Sygdom. En ny artikel i tidsskriftet Neuron beskriver hvordan ASO-genhæmning spredes bedre i hjernen i forhold til andre metoder, virker længere og er sikkert.

Hvad gør RNA polymerase?

RNA polymerase er et enzym, der katalyserer dannelsen af RNA ud fra en DNA-skabelon. RNA polymeraser findes i stort set alle levende celler samt visse virus, og består i alle tilfælde af flere polypeptider, der tilsammen udgør enzymet.

Hvad er ASO?

ASO er små syntetiske DNA. stykker, man kalder det for: Allel-specifikke-oligonucleotider. Her bliver små enkelstrengede DNA-stykker fremstillet så de kan hybridisere med en sekvens på den ene DNA-streng et bestemt sted på genomet. Bliver brugt til at identificere patientens genotype / diagnosticere sygdomme som eks.

Hvad betyder antisense?

Antisense teknik er en molekylærbiologisk metode, som bruges til at nedregulere specifikke gener i en celle. populært sagt kan antisense beskrives som kunsten at slukke for geners aktivitet. Metoden går i grove træk ud på vha. gensplejsning at indføre et komplementært gen til det gen, man ønsker at regulere.

Hvad er forskellen på DNA og mRNA?

RNA adskiller sig fra DNA på to væsentlige punkter. Som det fremgår af navnet, er sukkergruppen i RNA en ribose i modsætning til en deoxyribose i DNA. Det betyder, at RNA indeholder en hydroxylgruppe (OH) i stedet for et brintatom (H) på anden position af pentosen.

Hvad sker der i transskriptionen?

Transskription er overførslen af kodet information fra DNA til RNA. Denne proces foregår hos eukaryote organismer i cellekernen. RNA molekyler, der koder for et protein, kaldes budbringer-RNA (messenger RNA eller mRNA).

Hvilken funktion har Transkriptionsfaktorer i forbindelse med en transskription?

Transskriptionsfaktorer, ofte skrevet transkriptionsfaktorer, er proteiner, der har en overordnet rolle i organismens liv ved at sikre, at de rigtige gener er udtrykt i den rigtige celle på det rigtige tidspunkt og i den rigtige mængde - igennem hele livet.

Hvor foregår transskription?

Transskription finder sted i alle levende celler, og mange typer virus anvender også ofte en form for transskription når de inficerer en celle. I eukaryote organismer, såsom alle dyr og planter, foregår transskription i cellekernen, mens det i prokaryoter, såsom bakterier, foregår i cellens cytoplasma.

Hvad sker der i ribosomerne?

Ribosomet er et cellulært kompleks, som består dels af ribosomalt RNA (rRNA) dels af ribosomale proteiner (r-proteiner). Ribosomet er ansvarlig for "oversættelse" af den genetiske kode i mRNA til de polypeptidkæder, alle proteiner er opbygget af. mRNA er igen en kopi af ét specifikt gen i cellens DNA (arvemasse).

Hvor på DNA et starter transskriptionen?

Initiering er det første trin i transskriptionen, hvor RNA polymerasen genkender det korrekte sted på DNA-strengen at begynde transskriptionen, skiller DNA-dobbelthelixen ad og begynder at koble nukleotider sammen til et RNA-molekyle.