Table of Contents:

  1. Hvis man ikke overholder 11 timers reglen?
  2. Er det farligt at arbejde om natten?
  3. Kan man skylde timer?
  4. Hvor farligt er natarbejde?
  5. Hvad påvirker kroppen ved natarbejde?
  6. Hvad betyder Joblønnet?
  7. Hvad er arbejdstidsopgørelse?
  8. Hvad er forskudt tid?
  9. Hvad er natarbejde?
  10. Hvordan kan skiftende arbejdstider påvirke personalet fysisk psykisk og socialt?

Hvis man ikke overholder 11 timers reglen?

Som virksomhed er det vigtigt at have styr på 11 timers reglen (reglerne for hviletid), som er en del af Arbejdsmiljøloven. Den sikrer nemlig at dine medarbejdere får deres retmæssige hvileperiode. Hvis man som virksomhed ikke overholder reglerne for hviletid, kan det resultere i bødestraf.

Er det farligt at arbejde om natten?

Al forskning viser, at de helbredsmæssige risici ved natarbejde er mange, og at det kan være direkte livsfarligt at arbejde om natten. Øget risiko for hjertekarsygdomme, brystkræft, diabetes, demens og Alzheimers er bare nogle af de sygdomme, der kan følge med en ændret døgnrytme.

Kan man skylde timer?

Har du nattevagt, når sommertid bliver til vintertid eller omvendt, kan du komme til enten til at skylde en time eller arbejde en time for meget.

Hvor farligt er natarbejde?

Natarbejde påvirker bl. a. kroppens naturlige døgnrytmer og søvnen negativt og hænger sammen med øget risiko for ulykker, visse kræftformer og abort. Endvidere kan medarbejdere med natarbejde opleve at blive begrænset i det sociale liv uden for arbejdet.

Hvad påvirker kroppen ved natarbejde?

Mange med natarbejde oplever at søvnlængde og søvnkvalitet ændres ved natarbejde. Der kan opstå almen utilpashed, uoplagthed og hovedpine, irritabilitet, rastløshed, tristhed, angst og nervøsitet. Søvnproblemerne kan i nogle tilfælde også påvirke det sociale liv.

Hvad betyder Joblønnet?

Når din arbejdstid betragtes som ”jobløn”, betyder det, at du er ansat uden højeste arbejdstid og at arbejde ud over den aftalte tid ikke bliver honoreret – hverken ved afspadsering eller udbetaling. Selvom din normale arbejdstid ifølge din kontrakt eksempelvis er på 37 timer om ugen, kan du godt være joblønnet.

Hvad er arbejdstidsopgørelse?

Arbejdstidsopgørelsen viser arbejdsperiodens forløb dag for dag. Med udgangspunkt i det arbejde du har udført, og det fravær du eventuelt har haft, viser arbejdstidsopgø- relsen de tjenester* og hændelser*, der har betydning for din lønseddel og timeopgørelse.

Hvad er forskudt tid?

Når medarbejdere har forskudt arbejdstid, afviger deres arbejdstid fra den normale daglige arbejdstid. Der er ikke nogen lovgivning, som regulerer forskudt arbejdstid. Enten skal I følge den overenskomst, I er dækket af, eller I skal aftale med medarbejderne, hvordan forskudt arbejdstid planlægges og honoreres.

Hvad er natarbejde?

Natperioden er tidsrummet mellem kl. 00.00 og kl. 05.00. En natarbejder er en arbejdstager, der normalt udfører mindst tre timer af sin daglige arbejdstid i natperioden.

Hvordan kan skiftende arbejdstider påvirke personalet fysisk psykisk og socialt?

Aften- og natarbejde har alvorlige bivirkninger. Ud over de sociale afsavn medfører skiftende arbejdstider psykosocialt stress, søvnforstyrrelser, maveproblemer og øget risiko for hjerte-kar-sygdom. Og de helbredsmæssige følger bliver værre med alderen – problemerne tager til i fyrrerne.