Table of Contents:

 1. Hvad er dødt organisk materiale?
 2. Hvilke organismer er heterotrof?
 3. Hvad er en heterotrof?
 4. Hvad betyder Fotoautotrofe?
 5. Hvad udledes der i nedbrydelsen af det organisk materiale?
 6. Hvad er uorganisk næringsstof?
 7. Hvad skal bakterierne hjælpe med at nedbryde?
 8. Hvad er forskellen på organisk og uorganisk stof?
 9. Hvad er labilt organisk materiale?
 10. Hvad består organisk materiale af?
 11. Hvilke organismer er autotrofe?
 12. Hvilke organismer er primærproducenter?
 13. Er svampe autotrofe?
 14. Er svampe heterotrofe?
 15. Hvad er en autotrof?

Hvad er dødt organisk materiale?

Organisk materiale eller organisk stof er en samlet betegnelse for alle levende og døde organismer, dyr, planter og mikroorganismer om f. eks. plankton og rådnende plantedele og sidst men ikke mindst dyrs ekskrementer.

Hvilke organismer er heterotrof?

Ordet heterotrof kommer af hetero- og græsk trophe 'næring'. Til de heterotrofe organismer hører først og fremmest alle dyr, svampe og de fleste bakterier. Se også ernæringsmåder og fødenet.

Hvad er en heterotrof?

heterotrofe organismer, der får næring ved at nedbryde organisk materiale (f. eks. sukkerstoffer), som de tilføres fra andre organismer Pol2000.

Hvad betyder Fotoautotrofe?

Fotoautotrofe eller fototrofe (græsk: photo = ”lys” + auto = ”selv” + troph = ”næring”, dvs. ”lys-selvernærende”) er organismer (oftest planter), der har fotosyntese.

Hvad udledes der i nedbrydelsen af det organisk materiale?

Når bakterierne nedbryder organisk stof, bliver fosfor frigivet som fosfat (PO4 3-). Fosfor frigives hurtigere end kvælstof fra celler, der er under nedbrydning.

Hvad er uorganisk næringsstof?

Et stof som er uorganisk, er et stof som ikke primært er lavet af karbon og hydrogen. I kemisk forstand er stoffer uorganiske, når de ikke er kulstofforbindelser (ud over CO2, kalk, karbid, svovlkulstof og nogle få andre forbindelser, der alle regnes for uorganiske).

Hvad skal bakterierne hjælpe med at nedbryde?

Bakterier nedbryder blade 10 gange hurtigere end svampe. I en skov står de for nedbrydningen der hvor bladene i skovbunden er rige på sukker, stivelse og protein. Det er ofte under løvtræer og på enge. Svampe er med til at nedbryde døde dyr og planter.

Hvad er forskellen på organisk og uorganisk stof?

Uorganiske forbindelser kom fra ikke-levende materiale, mineraler o.l., mens organiske forbindelser havde deres oprindelse i materiale produceret af levende organismer.

Hvad er labilt organisk materiale?

Det labile organiske stof udgøres af fx aminosyre og simple suk- kerstoffer, imens den mere refraktære pulje består af strukturstoffer som cellu- lose og nogle typer fedtstoffer (Burdige, 2007; Hedges et al., 1988).

Hvad består organisk materiale af?

Organisk stof består af kulstofatomer (C, carbon) arrangeret i ugrenede eller grenede kæder samt brint (H, hydrogen) og ilt (O, oxygen) og ofte andre grundstoffer, især kvælstof (N, nitrogen), fosfor (P) og svovl (S). Eksempler er aminosyrer, kulhydrater, lipider, proteiner og DNA.

Hvilke organismer er autotrofe?

Autotrof, ernæringsmåde hos organismer, der selv kan opbygge organisk materiale ud fra uorganiske bestanddele; alle grønne planter og visse bakterier er autotrofe.

Hvilke organismer er primærproducenter?

Planter er primærproducenter, fordi de kan producere organisk stof. Det gør de ved at bruge solens lysenergi til at danne organisk stof i form af glukose (C6H12O6) ud fra kuldioxid (CO2) og vand (H2O), der er uorganiske molekyler. Samtidig bliver der frigivet ilt (O2) i processen, der kaldes fotosyntese.

Er svampe autotrofe?

I modsætning til de autotrofe planter, der selv danner organisk stof, er svampe heterotrofe og optager organiske stoffer fra andre organismer eller dødt organisk materiale.

Er svampe heterotrofe?

Fælles træk med dyr: Svampe mangler grønkorn og er heterotrofe organismer, der derfor kræver allerede dannet organisk materiale som energikilde. Fælles med planter: Svampe har i deres celler vakuoler og cellevægge.

Hvad er en autotrof?

En autotrof organisme er en organisme, som selv er i stand til at skaffe sig det stof og den energi, der er nødvendig for at opretholde livet.