Table of Contents:

 1. Hvordan finder man koordinaterne til en vektor?
 2. Hvordan finder man projektionen?
 3. Hvad er en retningsvektor?
 4. Hvem har opfundet vektorer?
 5. Hvordan bestemmer man koordinatsættet til et punkt?
 6. Hvad er projektionen af en vektor?
 7. Hvad er en projektion?
 8. Hvad er længden af følgende vektor?
 9. Hvordan finder man normalvektor ud fra Retningsvektor?
 10. Hvordan opskriver man en vektorfunktion?

Hvordan finder man koordinaterne til en vektor?

En vektor har to koordinater, der beskriver hvor lang vektoren er i hhv. x-aksens og y-aksens retning. Man skriver koordinaterne i en søjle med x-koordinaten øverst og y-koordinaten nederst. Når man tegner en vektor ind i et koordinatsystem, er det lige meget, hvor man starter.

Hvordan finder man projektionen?

Hvordan finder man projektionen Først konstruerer man en linje, der står vinkelret på planen og som går gennem punktet. Dernæst finder man skæringspunktet mellem planen og linjen. Skæringspunktet er projektionen. Det er let at konstruere en linje gennem punktet som står vinkelret på planen.

Hvad er en retningsvektor?

Hvis man hatter normalvektoren får man en vektor, der er parallel med linjen. Den kan man bruge som retningsvektor. Man kan finde et punkt på linjen ved at sætte en bestemt værdi ind på den ene variables plads og så isolere den anden.

Hvem har opfundet vektorer?

I den analytiske geometri (opfundet af Rene Decarte () som også opfandt kordinatsystemet) viser man, hvordan tal og ligninger kan beskrive geometriske objekter og fænomener herunder vektorer.

Hvordan bestemmer man koordinatsættet til et punkt?

Man skriver et koordinatsæt i en parentes (x, y), hvor x- koordinaten altid står først, og y-koordinaten sidst. Man adskiller x- og y-koordinaten af et komma eller et semikolon. Punktet, som er indtegnet ovenfor, ville man skrive (2, 3). De fire områder i koordinatsystemer kaldes kvadranter.

Hvad er projektionen af en vektor?

Givet to egentlige vektorer kan man projicere den ene ned på den anden. Hvis man har tegnet de to vektorer fra samme begyndelsespunkt, svarer det til at gå vinkelret fra spidsen af den ene ned på den anden vektor. Vektoren fra begyndelsespunktet og hen til det punkt, man rammer, er projektionsvektoren.

Hvad er en projektion?

Projektion er, som psykologisk begreb, den mekanisme, hvor man ubevidst tillægger andre nogle af de egenskaber, som man selv har, og som man ikke vil være ved. Noget der ofte sker, i forbindelse med personens skyggesider eller i forbindelse med den maske man har tillagt sig i forhold til omverden.

Hvad er længden af følgende vektor?

En simpel huskeregel er tage det øverste tal i anden + det nederste tal i anden på vektoren og tage kvadratroden af det. Så finder du længden af vektoren.

Hvordan finder man normalvektor ud fra Retningsvektor?

 1. Retningsvektor.
 2. Normalvektor.
 3. Linjens ligning. y = ax + b. Hældningskoefficient og skæring med y-aksen. Hældningsvinkel. a(x - x₀) + b(y - y₀) = 0. ax + by + c = 0.
 4. Parameterfremstilling for en linje.
 5. Parallelle linjer.
 6. Ortogonale linjer.
 7. Skæringspunktet mellem to linjer.
 8. Vinkler mellem to linjer.

Hvordan opskriver man en vektorfunktion?

hhv. x- og y-koordinaten for bevægelsen til tiden . Vi kalder for en vektorfunktion, og for enhver værdi af t kan vi beregne de tilhørende værdier x(t) og y(t) og plotte punktet i koordinatsystemet. Når vi gør dette for alle værdier af t i definitionsmængden, fremkommer kurven.