Table of Contents:

 1. Hvad er regler for kørsel med varer?
 2. Er det svært at køre varevogn?
 3. Hvornår skal man have EU førerbevis?
 4. Hvornår skal man have Varebilstilladelse?
 5. Kan det betale sig at have papegøjeplader?
 6. Hvordan kører man varevogn?
 7. Hvor langt må et køretøj være?
 8. Hvor langt må gods stikke bagud bil?

Hvad er regler for kørsel med varer?

Per 1. juli 2019 vil varebiler og vogntog med en tilladt totalvægt på over 2.000 kg til og med 3.500 kg, som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods, omfattet af godskørselsloven. Det indebærer, at der stilles krav til både varebilsvognmænd og varebilschauffører.

Er det svært at køre varevogn?

En varebil reagerer anderledes end en almindelig personbil. Vær opmærksom på, at varebilen er højere og tungere, så du ikke mister kontrollen, hvis du skal bremse hårdt op eller undvige i trafikken.

Hvornår skal man have EU førerbevis?

I EU er det bestemt, at alle lastbilchauffører skal have et EU-kvalifikationsbevis, når de kører erhvervsmæssig kørsel. EU beviset skal fornyes hvert femte år. Dette gøres på en 5 dages efteruddannelse, der kan tages på skoler i hele landet.

Hvornår skal man have Varebilstilladelse?

Fra den 1. juli 2019 skal varebilsvognmænd, der transporterer gods for fremmed regning, have gennemført og bestået en uddannelse som varebilsvognmand samt have udstedt en varebilstilladelse fra Færdselsstyrelsen.

Kan det betale sig at have papegøjeplader?

At køre rundt i en bil med papegøjenummerplader har én stor fordel – nemlig, at der er en lavere registreringsafgift sammenlignet med en bil på hvide plader. Man betaler 25% i afgift af de første 65.000 kr. af afgiftsværdien, 85% af afgiftsværdien op fra 65.0.200 kr. og 150% af resterende over 202.200 kr.

Hvordan kører man varevogn?

Selen er lige så vigtig i varebilen som i din personbil – også for passagererne.
 1. Kør bil, når du kører bil.
 2. Overhold hastighedsgrænserne.
 3. Kend din bil.
 4. Pas på løse genstande.
 5. Undgå alkohol og stoffer.

Hvor langt må et køretøj være?

Et køretøj må ikke have en bredde, der overstiger 2,55 m, jf. dog § 4. Stk. 2.

Hvor langt må gods stikke bagud bil?

Ved transport af gods, som rækker mere end 1 m ud over et køretøjs eller vogntogs bageste punkt, skal godset være afmærket. Stk. 2. Afmærkningen foretages med en cylinderformet genstand, der skal være hvid med mindst 2 røde og reflekterende striber samt have en højde på mindst 30 cm og en diameter på mindst 10 cm.