Table of Contents:

 1. Hvorfor er der ingen træer på Island?
 2. Er Island større end Danmark?
 3. Hvornår mødtes Ronald Reagan og Mikhail Gorbatjov i Reykjavik?
 4. Hvorfor er Island ikke med i EU?
 5. Er der træer i Island?
 6. Er der græs på Island?
 7. Hvor mange på Island taler dansk?
 8. Er Island et rigt land?
 9. Hvad er glasnost og perestrojka?
 10. Hvem efterfulgte Gorbatjov?
 11. Er Island et EU land?
 12. Er Island stadig en del af Danmark?
 13. Er der træer på Færøerne?
 14. Hvor mange procent af Island er dækket af is?
 15. Hvilke planter vokser på Island?

Hvorfor er der ingen træer på Island?

Da vikingerne i slutningen af 800-tallet indtog Island, udryddede de næsten al skov på øen. Nu kæmper islændingene med at få træerne til at pippe frem igen. Unge træer bliver masseproduceret i drivhus Kvistar, som ligger cirka 100 kilometer fra hovedstaden, Reykjavik.

Er Island større end Danmark?

Island er to og en halv gange større end Danmark, men kun lidt over én procent af landet kan opdyrkes. Det meste af landskabet består af store lavaområder og mange gletsjere.

Hvornår mødtes Ronald Reagan og Mikhail Gorbatjov i Reykjavik?

Reykjavik-topmødet var et topmøde mellem USAs præsident Ronald Reagan og generalsekretær Mikhail Gorbatjov fra Sovjetunionen afholdt 11. -12. oktober 1986 Höfði i Reykjavík, Island.

Hvorfor er Island ikke med i EU?

Nu stiger BNP med 3-4 procent fra 20 og arbejdsløsheden falder. Det betyder, at to tredjedele af befolkningen i dag siger nej tak til medlemskab. Hertil kommer, at der i Island som mange andre steder i Europa er en tendens til at gøre EU og euroen til syndebukke for den økonomiske krise.

Er der træer i Island?

Island har træ været en mangelvare, da træerIsland sjældent bliver høje, og ofte er krogede og derfor ubrugelige til tømmer desuden vokser træ langsomt på Island. Drivtømmer har spillet en vigtig rolle som byggemateriale op gennem tiden. Af disse grunde blev der sparet på træ, og man brugte andre materialer.

Er der græs på Island?

I lavlandet forekommer græs- og dværgbuskhede med bl. a. rapgræs, rødsvingel, hedelyng og revling; vådområder domineres af halvgræsser som fx star og kæruld. Høj urtevegetation findes på steder med gunstigt lokalklima, hvis disse er beskyttet imod fåregræsning.

Hvor mange på Island taler dansk?

Island
Island Ísland
Islands placering (rød) på det europæiske kontinent (gul) – [Forklaring]
Hovedstad og største byReykjavik 64°08′N 21°56′V
Officielle sprogIslandsk, islandsk tegnsprog
Etnicitet (2012)92,00 % islændinge 2,83 % polakker 5,17 % øvrige

Er Island et rigt land?

Island var længe et af ​​verdens rigeste lande. Økonomien var hovedsagelig baseret på fiskeindustrien, som tegnede sig for 60 procent af eksportindtægterne. I 90'erne påbegyndte regeringen en kraftig liberalisering af økonomien. Statslige virksomheder blev solgt, og de store banker blev privatiseret.

Hvad er glasnost og perestrojka?

Perestrojka betegnede de økonomiske reformer, som Sovjetunionens nye leder Mikhail Gorbatjov indførte i Sovjetunionen fra 1986. Glasnost betegnede den åbenhed og offentlighed, som reformerne skulle foregå i.

Hvem efterfulgte Gorbatjov?

Mikhail Gorbatjov
Nobels fredspris 1990 Mikhail Gorbatjov
Embedsperiode 15. marts 1990 – 25. december 1991
VicepræsidentGennadij Janaev
Foregående(Præsidentembedet etableret) Gorbatjov som Generalsekretærer i Sovjetunionens kommunistiske parti

Er Island et EU land?

Alle love og regler knyttet til det indre marked gælder dermed også i Norge, Island og Liechtenstein. Landene er ikke medlemmer af EU, og er derfor ikke med til at vedtage den lovgivning. EØS-aftalen omfatter ikke EU's toldunion, handel uden for EU eller den fælles fiskeri- og landbrugspolitik.

Er Island stadig en del af Danmark?

Personalunionen mellem Danmark og Island blev opsagt fra islandsk side efter en folkeafstemning på Island i maj 1944. Blandt de afgivne stemmer var over 98 % for en ophævelse af unionen, og den 17. juni 1944 blev Island erklæret for en selvstændig republik.

Er der træer på Færøerne?

manglen på træer på Færøerne. Den oprindelige vegetation på øerne består kun af omkring 400 forskellige plantearter, samt mos og lav. Med undtagelse af nogle træagtige planter, har øerne ingen naturligt forekommende træer eller buske.

Hvor mange procent af Island er dækket af is?

Bliv klogere på Island Landet er en stor ø på 103.000 km2 med en relativt ung og foranderlig landmasse grundet dets placering på et vulkansk hotspot. Over 10% af landet er dækket af gletsjere, og landet byder på enestående smuk natur, som vil forbløffe dig.

Hvilke planter vokser på Island?

I lavlandet forekommer græs- og dværgbuskhede med bl. a. rapgræs, rødsvingel, hedelyng og revling; vådområder domineres af halvgræsser som fx star og kæruld. Høj urtevegetation findes på steder med gunstigt lokalklima, hvis disse er beskyttet imod fåregræsning.