Table of Contents:

 1. Hvad er Lean Six Sigma?
 2. Hvad er Six Sigma Green Belt?
 3. Hvad er Six Sigma Yellow Belt?
 4. Hvad kan man bruge LEAN til?
 5. Hvordan bruger man Lean?
 6. Hvad er de 5 Lean principper?
 7. Hvad skal Lean bruges til?
 8. Hvor lang tid er man påvirket af Lean?
 9. Hvor mange principper er der i Lean?
 10. Hvordan påvirker Lean kroppen?
 11. Hvad sker der når man drikker lean?
 12. Hvilke principper er Lean bygget på?
 13. Hvad er Leans 5 principper?

Hvad er Lean Six Sigma?

Six Sigma handler om kvalitetsstyring og kvalitetsledelse gennem data og processer. Six Sigma er en kvalitets- og ledelsesfilosofi der handler om at organisere virksomheders arbejdsgange, produktion og leveranceprocesser så de kvalitetsmæssigt kan imødekomme kundernes forventninger og behov.

Hvad er Six Sigma Green Belt?

Six Sigma Green Belt En person, som har kompetencer til at lede forbedringsprojekter inde for egen afdeling eller eget fagområde. Bruger op til 25% af sin tid på dette? Six Sigma Black Belt Typisk en 100% ressource som kan gennemføre komplekse og tværorganisatoriske projekter.

Hvad er Six Sigma Yellow Belt?

Six SigmaYellow belt er et 2 dages intensivt kursus, hvor du får en grundig introduktion til Six Sigma, en række Six Sigma værktøjer og DMAIC og der sættes særligt fokus på dataanalyse. Kurset er praktisk orientereret, hvor du får konkrete værktøjer, som du bliver trænet i at anvende.

Hvad kan man bruge LEAN til?

Lean er ikke kun anvendeligt i produktion, men kan i høj grad også bruges i virksomhedens service og administrative funktioner. Virksomheden kan vælge at benytte værktøjerne alene (værktøjslean), eller den kan være ambitiøs, og gå efter at skabe en forbedringskultur (Lean kultur eller kaizen kultur).

Hvordan bruger man Lean?

Lean Thinkings 5 grundlæggende principper
 1. Definer hvad der skaber "værdi for kunderne".
 2. Identificer værdikæden der skaber værdi.
 3. Skab kontinuerlig flow i værdikæden.
 4. Træk opgaver og varer igennem kæden baseret på kundeordrer.
 5. Søg mod perfektion gennem løbende forbedringer.

Hvad er de 5 Lean principper?

De 5 Lean principper: Kortlæg værdistrømmene og fjern spild. Skab Flow omkring de værdiskabende aktiviteter. Lad slutkunden trække varen/ydelsen. Stræb efter perfektion gennem løbende forbedringer.

Hvad skal Lean bruges til?

Lean er en måde at drive en virksomhed på. Lean kan derfor anvendes i alle typer virksomheder, og i alle virksomhedens funktioner. Lean er ikke kun anvendeligt i produktion, men kan i høj grad også bruges i virksomhedens service og administrative funktioner.

Hvor lang tid er man påvirket af Lean?

Det aktive stof er Prometazin som vil være ude af kroppen efter 2-3 dage og kodein som er ude efter 1-2 dage så man vil være påvirket i hvert fald et par dage – mest med sløvhed og langsom reaktionsevne.

Hvor mange principper er der i Lean?

De 5 Lean principper: Kortlæg værdistrømmene og fjern spild. Skab Flow omkring de værdiskabende aktiviteter. Lad slutkunden trække varen/ydelsen. Stræb efter perfektion gennem løbende forbedringer.

Hvordan påvirker Lean kroppen?

Bivirkningerne er at man bliver tør i munden, sløv og søvnig og i høje doser bliver man forvirret, svimmel og får synsforstyrrelser. Bivirkningerne bliver større sammen med alkohol.

Hvad sker der når man drikker lean?

Sløret syn. Kramper. Koordinationsbesvær, rysten, ændring i hudens følesans. Uro og rastløshed.

Hvilke principper er Lean bygget på?

Lean Thinkings 5 grundlæggende principper
 • Definer hvad der skaber "værdi for kunderne".
 • Identificer værdikæden der skaber værdi.
 • Skab kontinuerlig flow i værdikæden.
 • Træk opgaver og varer igennem kæden baseret på kundeordrer.
 • Søg mod perfektion gennem løbende forbedringer.

Hvad er Leans 5 principper?

De 5 Lean principper: Kortlæg værdistrømmene og fjern spild. Skab Flow omkring de værdiskabende aktiviteter. Lad slutkunden trække varen/ydelsen. Stræb efter perfektion gennem løbende forbedringer.