Table of Contents:

 1. Hvad kan medtages i varmeregnskab?
 2. Hvad betyder husleje plus forbrug?
 3. Er el og varme det samme?
 4. Hvem hæfter for elregningen?
 5. Hvordan afregnes varme?
 6. Hvornår begynder Varmeregnskabsåret?
 7. Hvad er en acontobetaling?
 8. Er el aconto?
 9. Hvornår bliver vand afregnet?
 10. Hvor meget koster vand og varme om måneden?
 11. Er renovation en del af huslejen?
 12. Hvem har forsyningspligten el?
 13. Hvornår skal man afmelde EL?

Hvad kan medtages i varmeregnskab?

På regnskabet må der medtages følgende: Udgifter til brændselsforbruget, herunder el og gas til opvarmning i varmeperioden. Sker leverancen fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, d.v.s. et el-, fjernvarmeværk eller et naturgasforsynings- anlæg, skal udlejeren medtage den samlede afregning fra forsyningsselskabet.

Hvad betyder husleje plus forbrug?

I mange tilfælde betaler lejer et a conto-beløb hver måned for forbrug af vand, varme, el og gas. A conto er en forudbetaling af forbruget, der dermed er et skøn på, hvad udgifterne højst sandsynlig vil ligge på, og skal derfor senere følges op af enten en ekstrabetaling eller en tilbagebetaling.

Er el og varme det samme?

Du betaler ikke nødvendigvis det samme i el, vand og varme, som din nabo gør. Beløbet afhænger nemlig af, hvor meget du bruger. Du betaler et acontobeløb hver måned, som dækker det forbrug på vand og varme, du forventes at have – det er beregnet på baggrund af det, der er blevet brugt i boligen i tidligere år.

Hvem hæfter for elregningen?

1. april 2016 trådte elforsyningslovens § 6c i kraft. Efter denne bestemmelse hæfter ejendommens ejer for betaling af el, hvis ikke lejer selv har indgået aftale med en elforsyning.

Hvordan afregnes varme?

Hvordan afregnes det? Udlejer leverer ofte både varme og vand til lejemålet. De udgifter, som udlejer har herved, kan han kræve refunderet. Betalingen kan enten være inkluderet i huslejen eller ske som tillægsydelse ved a conto-betalinger.

Hvornår begynder Varmeregnskabsåret?

Er det ikke aftalt i lejekontrakten, er det fastsat i loven, at varmeregnskabsåret begynder den 1. juni. Udlejer kan med 6 ugers skriftlig varsel bestemme, at varmeregnskabet i fremtiden skal afsluttes på en anden dato.

Hvad er en acontobetaling?

En acontobetaling kan enten være et forskud, der bliver betalt over flere omgange eller et afdrag på en modtaget vare eller ydelse, som bliver betalt i flere bidder.

Er el aconto?

Kort og godt betyder aconto forudbetaling. Aconto er altså forudbetaling af en række forbrugsudgifter, der typisk dækker over vand, varme og el.

Hvornår bliver vand afregnet?

Normalt får du en acontoregning for dit vandforbrug hvert kvartal eller hvert halve år. Beløbet på regningen er et såkaldt acontobeløb - det vil sige vandværkets eller energiselskabets estimering af dit forbrug. Acontobeløbet er fastsat af vandleverandøren på baggrund af tidligere års forbrug.

Hvor meget koster vand og varme om måneden?

Varme: Det er svært at give bud på et typisk forbrug på varme og opvarmning af vand. I en lejlighed på ca 55 kvm vil varme formentlig månedligt koste ca. 150-450 kr.

Er renovation en del af huslejen?

Opkrævning af renovation er en særskilt tillægsydelse til huslejen. Ifølge lejeloven er det ikke lovligt at udlejer opkræver særskilt betaling for renovation, fordi udlejer ikke må kræve særskilt betaling for eksempelvis driftsudgifter ud over lejen. Udgifterne til renovation skal indgå som en del af huslejen.

Hvem har forsyningspligten el?

Forsyningspligten har indebåret, at det energiselskab, som har forsyningspligten i det pågældende område, er forpligtet til at levere el til slutbrugeren til en centralt fastsat pris, såfremt brugeren ikke ønsker at gøre brug af det fri forbrugsvalg, dvs. selv vælge elselskab/produkt.

Hvornår skal man afmelde EL?

Når du fraflytter din adresse, skal du enten melde flytning eller opsige din aftale senest 3 dage før den dato, hvor du ikke længere er ansvarlig for forbruget på adressen. Ellers kan du risikere at modtage elregninger for forbrug i din gamle bolig, selvom du for længst er fraflyttet.