Table of Contents:

 1. Hvad er acceptance criteria?
 2. Hvad er en god User Story?
 3. Hvordan skriver man en User Story?
 4. Hvad er en Epic i Scrum?
 5. Hvad er en Epic i safe?
 6. Hvad er en epic i safe?
 7. Hvad laver en Product Owner?
 8. Hvad vil det sige at være product owner?
 9. Hvordan bliver man Product Owner?

Hvad er acceptance criteria?

Et acceptkriterium er et sæt af accepterede betingelser eller forretningsregler, som funktionaliteten eller funktionen skal opfylde og opfylde for at blive accepteret af Produktejeren / Interessenterne.

Hvad er en god User Story?

User Stories er en måde at dokumentere kundens/brugernes krav og forventninger i et sprog som kunden/brugerne selv kan forstå. Ud fra dette udgangspunkt starter produktudviklingen. Som Product handler det om at få disse forventninger indhentet og dokumenteret.

Hvordan skriver man en User Story?

En User story er tit ikke skrevet i et teknisk sprog, eller som direkte løsningsforslag, de skrives som oftest som ønsker, potentielle kunder eller brugere kunne have....Eksempel på en User story
 1. [Persona] – Hvem skal have fordel af denne opgave? ...
 2. [Kunne gøre] – Hvad vil du gerne løse med opgaven?

Hvad er en Epic i Scrum?

En Epic er en stor User Story, som er for stor til at kunne udvikles i et enkelt sprint. Epics må brydes ned i mindre User Stories, før de kan lægges ind i et sprint. Estimering. En kvantitativ angivelse af hvor meget arbejde, der kræves for at færdiggøre et konkret element fra backloggen.

Hvad er en Epic i safe?

En Epic er et stort initiativ, som kan tage mange måneder at eksekvere, fra at de dukker op som idé til at det er afsluttet. Selve arbejdet kan foregå parallelt i adskillige Scrum teams.

Hvad er en epic i safe?

En Epic er et stort initiativ, som kan tage mange måneder at eksekvere, fra at de dukker op som idé til at det er afsluttet. Selve arbejdet kan foregå parallelt i adskillige Scrum teams.

Hvad laver en Product Owner?

Det primære ansvar for en Product Owner er at maksimere værdi med et samlet product-fokus og repræsentere både interne og eksterne interessanter i forhold til produkt og team(s). Product Owner samarbejder med interessenter og team(s) og gør prioritering og fokus transparent via en Product Backlog.

Hvad vil det sige at være product owner?

Product Owner'en er et medlem af teamet og arbejder i fællesskab med teamet om at afgøre, hvad der skal gøres. I dette samarbejde udvælger Product Owner'en de mest værdifulde næste ting som skal gøres, med henblik på at sikre at produktet til enhver tid har den højest mulige værdi. Dette er afgørende.

Hvordan bliver man Product Owner?

Stå stærkere som Product Owner Professional Scrum Product Owner (PSPO) er det officielle Scrum.org 2 dages kursus. Kurset er en blanding af undervisning og øvelser og gennemgår både bredde og dybde i en Product Owner rolle og hvilke ansvarsområder, man har.