Table of Contents:

  1. Hvordan sætter man et spørgsmålstegn?
  2. Hvad kendetegner udråbsord?
  3. Hvad er et ordspil?
  4. Hvordan sætter man punktummer?
  5. Kan man sætte punktum efter gåseøjne?
  6. Er et punktum?

Hvordan sætter man et spørgsmålstegn?

§ 53. Spørgsmålstegn
  • (1) Efter spørgsmål. Man bruger spørgsmålstegn for at vise at ord eller sætninger er ment som spørgsmål: ...
  • (2) Efter udråbsspørgsmål. Efter udråbsspørgsmål (retoriske spørgsmål) kan der sættes spørgsmålstegn eller udråbstegn: ...
  • (3) Flere spørgsmål – fælles tegn.

Hvad kendetegner udråbsord?

Interjektioner eller udråbsord er en ordklasse, der rummer ord, der normalt ikke indgår i sætninger med andre ord, men i stedet selv danner en ytring. Eksempler er ja, av, ih, åh, wow, shhh, hmmm og uhh osv.

Hvad er et ordspil?

Ordspil er et skævt samspil mellem ords udtale og deres betydning. (Semantiske felters ligheder i udtale). Definitionen gælder rim. (De kan også tolkes som en særlig type ordspil).

Hvordan sætter man punktummer?

Punktum deler teksten op så den er til at forstå, og er derfor vores allervigtigste tegn. Punktum placeres lige efter et bogstav og uden mellemrum før punktummet, men som regel med et mellemrum efter.

Kan man sætte punktum efter gåseøjne?

« Punktum og komma der afslutter en replik uden spørgsmålstegn eller udråbstegn mv., kan valgfrit sættes foran eller efter anførselstegnet. Det er almindeligst at sætte punktum og komma foran anførselstegnet, og det er den placeringsmulighed der er brugt her i paragraffen og i Retskrivningsreglerne i øvrigt.

Er et punktum?

Punktummet ( . ) er et symbol brugt til grammatisk tegnsætning. Det bruges i slutningen af forskellige typer sætninger, til forkortelser og til matematisk notation – både på dansk og adskillige andre sprog.