Table of Contents:

 1. Hvad er det beskrivende niveau?
 2. Hvordan diskuterer man i en opgave?
 3. Hvordan kan man beskrive begrebet taksonomi?
 4. Hvordan skriver man en diskussion i SRO?
 5. Hvordan starter man på en opgave?
 6. Hvad skal der være i en opgave?
 7. Hvad er en bachelor opgave?
 8. Hvad skal en akademisk opgave indeholde?

Hvad er det beskrivende niveau?

Det beskrivende/redegørende niveau Dette afsnit kan beskrives som en reproduktion/genfortælling, hvor du udvælger væsentlige fokusområder, dvs. begreber og teorier, som er relevant for opgaven.

Hvordan diskuterer man i en opgave?

Det vigtigste ved en diskussion er:
 1. At du har en redegørelse at diskutere ud fra.
 2. At du får styr på dine egne synspunkter på emnet.
 3. At du ser emnet fra flere sider.
 4. At du inddrager eksempler og kilder til at underbygge din argumentation.
 5. At du ikke anvender fodnoter.

Hvordan kan man beskrive begrebet taksonomi?

Blooms taksonomi er en hierarkisk opstilling af vidensniveauer, formuleret af den amerikanske psykolog og pædagog Benjamin Bloom....Man kan sige, at man bevæger sig fra det konkrete til det abstrakte, når man kommer højere op i modellens niveauer:
 1. Viden.
 2. Forståelse.
 3. Anvendelse.
 4. Analyse.
 5. Syntese.
 6. Vurdering.
10. jul. 2021

Hvordan skriver man en diskussion i SRO?

I din diskussion skal du starte med at præsentere forskellige holdninger/synspunkter til en given problemstilling. Igen er det opgaveformuleringen, som sætter rammen for diskussionen. De forskellige synspunkter/holdninger vil ofte fremgå at dit materiale.

Hvordan starter man på en opgave?

Indledningen er vigtig, fordi det er her læseren skaber sine forventninger til din opgave. Du skal introducere dit opgaveemne og begrunde dit emnevalg, så det står klart for læseren, at det er fagligt relevant (du kan evt. henvise til en central teoretiker eller undersøgelse for at vise, at der er en faglig kontekst).

Hvad skal der være i en opgave?

Din opgave skal være fagligt forankret og forholde sig til, hvad andre har sagt om emnet. Du skal derfor redegøre for teorier og begreber, der relaterer sig til dit emne.

Hvad er en bachelor opgave?

Bachelorprojektet skal indeholde følgende elementer: Dansk og engelsk resumé – med angivelse af titel på projektet. relevans, med tydelig fundering i klinisk praksis. Der skal være begrundelse for relationen til jordemoderens virksomheds- og kompeten- ceområde.

Hvad skal en akademisk opgave indeholde?

Du skal selv formulere et problem og argumentere for, at det er fagligt relevant. Du skal også selv supplere dit faglige kendskab med ny litteratur og vise, at du kan vælge hensigtsmæssige metoder til at besvare din problemformulering.