Table of Contents:

  1. Hvordan undgår cellen at vores DNA ødelægges ved mutationer?
  2. Hvorfor ældes vi?
  3. Hvad sker der i kroppen når vi ældes?
  4. Hvad forbinder man med alderdom?
  5. Kan man blive helbredt for knoglekræft?

Hvordan undgår cellen at vores DNA ødelægges ved mutationer?

Denne mekanisme kaldes Mismatch Reparation. celle. Det er derfor meget vigtigt, at vores DNA bli- ver repareret, så skaderne og fejlene bliver fjernet. Det har vist sig, at cellerne har en større værktøjs- kasse, som kan hjælpe med at forebygge og reparere DNA-skader.

Hvorfor ældes vi?

Når man ældes, skyldes det både indre og ydre faktorer. Det er blandt andet kost, motion, rygning og stråling, der kan få os til at se ældre ud. Ud over disse faktorer, er der naturligvis også en biologisk forklaring. Faktisk er det sådan, at kroppen har et ur, der kun tikker for en tid.

Hvad sker der i kroppen når vi ældes?

I takt med at vi bliver ældre, går vores krop i forfald. Flere og flere af vores celler lader sig pensionere, vi får slappere muskler, vores immunforsvar bliver dårligere og knoglerne mere porøse. Men ikke alt går ned ad bakke – tilsyneladende bliver vi nemlig også mere tilfredse med alderen.

Hvad forbinder man med alderdom?

Inden for psykologien betragter man alderdom som en proces, hvor vi så at sige 'vokser os gamle'. Der er altså ikke en bestemt aldersgrænse for, hvornår vi er gamle. Der er snarere tale om, at vi som mennesker på forskellig vis forandrer og udvikler os over tid.

Kan man blive helbredt for knoglekræft?

Knoglemetastaser er tegn på fremskreden kræft. Livstidsudsigterne afhænger af grundsygdommen, omfanget af knoglemetastaserne, og om der er metastaser til andre organer. Overlevelse hos personer med metastatisk knoglesygdom kan være meget kort (uger), men mange lever i flere år med knoglemetastaser.