Table of Contents:

  1. Hvor i regnearket har du mulighed for at sætte en indlejret funktion ind i en anden funktion?
  2. Hvis med to kriterier?
  3. Hvis funktion Excel interval?
  4. Hvis formel virker ikke?
  5. Hvis sætning i Excel?
  6. Hvordan bruger man hvis funktionen i Excel?
  7. Hvis formel i Excel tekst?

Hvor i regnearket har du mulighed for at sætte en indlejret funktion ind i en anden funktion?

Hvis du vil indlejre en anden funktion, kan du angive den i argumentfeltet. Du kan f. eks. skrive SUM(G2:G5)i Value_if_true af funktionen HVIS.

Hvis med to kriterier?

Funktionen HVISER HVISER-funktionen kontrollerer om en eller flere betingelser er opfyldt og sender en værdi retur, som svarer til den første betingelse der er SAND. HVISER kan erstatte flere af indlejrede HVIS-kriterier med en enkelt funktion.

Hvis funktion Excel interval?

Hvis du vil tælle tal eller datoer, der falder inden for et interval (f. eks. større end 9000 og samtidig mindre end 22500), kan du bruge funktionen TÆL. HVISER.

Hvis formel virker ikke?

Det kræver en hel del omtanke at bygge flere HVIS-sætninger korrekt og sørge for, at deres logik kan regne korrekt gennem hver enkel betingelse helt til slut. Hvis du ikke har indlejret dine formler helt korrekt, fungerer de muligvis i 75 % af tilfældene, men returnerer uventede resultater i 25 % af tilfældene.

Hvis sætning i Excel?

Funktionen HVIS er en af de mest populære funktioner i Excel, og den gør det muligt at foretage logiske sammenligninger mellem en værdi, og hvad du forventer. Så en HVIS-sætning kan have to resultater. Det første resultat er, hvis din sammenligning er Sand, det andet hvis din sammenligning er Falsk.

Hvordan bruger man hvis funktionen i Excel?

Simple HVIS-eksempler I dette eksempel lyder formlen i celle D2 således: HVIS(C2=1, så returneres Ja – ellers returneres Nej)Som du kan se, kan funktionen HVIS bruges til at evaluere både tekst og værdier. Den kan også anvendes til at evaluere fejl.

Hvis formel i Excel tekst?

HVIS, funktionen. Funktionen HVIS er en af de mest populære funktioner i Excel, og den gør det muligt at foretage logiske sammenligninger mellem en værdi, og hvad du forventer. Så en HVIS-sætning kan have to resultater. Det første resultat er, hvis din sammenligning er Sand, det andet hvis din sammenligning er Falsk.