Table of Contents:

 1. Hvad kræver det at blive udlejer?
 2. Hvad skal jeg vide som udlejer?
 3. Hvilke hvidevarer skal der være i en lejebolig?
 4. Hvor meget tjener man som udlejer?
 5. Hvornår åbner varmen?
 6. Hvor koldt skal det være før man tænder for varmen?

Hvad kræver det at blive udlejer?

Det kræver, at du som udlejer overholder nogle særlige betingelser, såsom at du først skal sende et påkrav, og derefter en ophævelse. Men ikke nok med det, så skal du også overholde nogle tidsfrister, som er angivet i lejeloven. Laver du den mindste fodfejl, så kan lejer blive, trods han har betalt husleje for sent.

Hvad skal jeg vide som udlejer?

Det skal du vide som udlejer
 • Lovgivning. Til løsning af en eventuel tvist mellem udlejer og lejer, er det som udgangspunkt lejelovens regler, der gælder medmindre andet er aftalt. ...
 • Lejemålets løbetid. ...
 • Vedligeholdelse. ...
 • Depositum. ...
 • Indflytningsrapport. ...
 • Fraflytningsrapport. ...
 • Lejeindtægter. ...
 • Misligholdelse fra lejers side.

Hvilke hvidevarer skal der være i en lejebolig?

Den udvendige vedligeholdelse angår således eksempelvis el-installationer, vand- og gashaner, radiatorer m.m., samt hårde hvidevarer, såfremt disse var i lejemålet ved indflytning og er angivet i lejekontrakten. Lejemålet skal altid leve op til beskrivelsen i lejekontrakten.

Hvor meget tjener man som udlejer?

Du kan tjene et skattefrit beløb der svarer til 1,33% af boligens værdi jf oplysningerne på din årsopgørelse. Lad os antage at, du lejer din bolig ud i 2 måneder og får en samlet lejeindtægt på 33.000 kroner inkl vand, el, og varme.

Hvornår åbner varmen?

I næsten alle afdelinger åbner varmeanlægget selv for det varme vand til radiatorerne, når udetemperaturen (målt som gennemsnit over en kortere periode) kommer under et bestemt niveau. Der kan derfor godt være varme på i en kold uge i september, men ikke på en varm dag i oktober.

Hvor koldt skal det være før man tænder for varmen?

Men det er faktisk en god ide at tænde langsomt og nøjes med at sætte termostaten på fjernvarmeanlægget, så temperaturen på vandet, der løber frem til radiatorerne, er på mellem 35-40 grader i begyndelsen af fyringssæsonen, og så skrue gradvist op for varmen i takt med det bliver koldere udenfor” siger projektleder ...