Table of Contents:

 1. Hvad er forskellen på genbrug og vugge til vugge?
 2. Hvilke firmaer bruger vugge til vugge?
 3. Hvad er det teknologiske kredsløb?
 4. Hvad er cirkulær økonomi?
 5. Hvad betyder C2C?
 6. Hvad er et biologisk kredsløb?
 7. Hvordan kan man lave et produkt der kan genbruges både i det biologiske og teknologiske kredsløb?
 8. Hvad er fordelene ved cirkulær økonomi?
 9. Hvad er cirkulær og lineær økonomi?
 10. Hvad er co2 kredsløbet?
 11. Hvad er økologisk kredsløb?
 12. Hvorfor cirkulær økonomi?
 13. Hvad er en cirkulæreskrivelse?
 14. Hvad cirkulær økonomi?

Hvad er forskellen på genbrug og vugge til vugge?

Vugge til vugge - eller Cradle to Cradle - er en ny måde at tænke design, produktion og affald på. Som navnet siger, går vugge til vugge ideen ud på at designe ting, så de er gennemtænkt fra vugge til vugge - altså så de kan bruges og genbruges fuldstændigt i nye ting.

Hvilke firmaer bruger vugge til vugge?

Eksempler på danske Cradle to Cradle Certified® produkter
 • Dansk Wilton A/S.
 • Ege Carpets A/S.
 • KALK A/S.
 • KLS PurePrint A/S.
 • Komproment ApS.
 • Novo Nordisk A/S.
 • SØULD ApS.
 • Troldtekt A/S.

Hvad er det teknologiske kredsløb?

3.1.3 Det teknologiske kredsløb - produktion af brændsler/energiydelser. Både for biologiske og ikke-biologiske ressourcer kan materialerne indgå i et energikredsløb, det vil sige at den i materialerne/stofferne kemisk bundne energi omsættes med produktionen af energiydelser som elektricitet, varmt vand eller damp.

Hvad er cirkulær økonomi?

En cirkulær økonomi er en model for forbrug og produktion, hvor produkters livscyklus er udvidet, primært takket være et bedre miljøvenligt design, der gør det nemmere at reparere, genbruge og reproducere gamle produkter, en forbedret holdbarhed, bedre affaldshåndtering, og nye forretningsmodeller baseret på leasing, ...

Hvad betyder C2C?

Cradle to Cradle konceptet (C2C) er skabt af den amerikanske arkitekt William McDonough og den tyske kemi professor Dr. Michael Braungart. Cradle to Cradle gør op med den traditionelle vugge til grav-tankegang og præsenterer et alternativ; nemlig vugge til vugge.

Hvad er et biologisk kredsløb?

I de biologiske kredsløb er der ingen lossepladser, i stedet cirkulerer materialer hele tiden, og en arts affald er en anden arts føde. Det hele holdes i gang af solens energi, som opretholder livet i økosystemerne. Det er denne form for bæredygtighed, som den cirkulære økonomi prøver at efterligne.

Hvordan kan man lave et produkt der kan genbruges både i det biologiske og teknologiske kredsløb?

I kan bygge en model af træ, papir, sugerør, modellervoks eller noget andet. I kan tegne tingen i hånden eller på computeren. Tegn også en tegning som viser, hvordan jeres designede ting kan blive genbrugt i den biologiske cyklus og/eller den tekniske cyklus.

Hvad er fordelene ved cirkulær økonomi?

En cirkulær økonomi er en model for forbrug og produktion, hvor produkters livscyklus er udvidet, primært takket være et bedre miljøvenligt design, der gør det nemmere at reparere, genbruge og reproducere gamle produkter, en forbedret holdbarhed, bedre affaldshåndtering, og nye forretningsmodeller baseret på leasing, ...

Hvad er cirkulær og lineær økonomi?

I dag har vi en lineær økonomi, hvor vi udvinder ressourcer fra jorden, producerer, distribuerer, forbruger og smider ud. I en cirkulær økonomi er ressourcerne i et kredsløb - affald findes ikke.

Hvad er co2 kredsløbet?

Kulstof (C) indgår i et kompliceret kredsløb mellem atmosfæren, oceanerne, biosfæren og Jordens indre. Dette naturlige kredsløb (kulstofkredsløbet) er normalt i balance, men det påvirkes af det menneskeskabte bidrag af drivhusgasser som CO2 og CH4.

Hvad er økologisk kredsløb?

Økologi. Stofferne cirkulerer i et genbrugskredsløb mellem organismerne og den døde omverden. Energien bruges kun én gang. Den strømmer ind i økosystemet, hvor den udnyttes og går bort som varmeenergi, der ikke kan genbruges.

Hvorfor cirkulær økonomi?

En cirkulær økonomi er en model for forbrug og produktion, hvor produkters livscyklus er udvidet, primært takket være et bedre miljøvenligt design, der gør det nemmere at reparere, genbruge og reproducere gamle produkter, en forbedret holdbarhed, bedre affaldshåndtering, og nye forretningsmodeller baseret på leasing, ...

Hvad er en cirkulæreskrivelse?

Cirkulære er betegnelsen for en administrativ forskrift udstedt af en forvaltningsmyndighed, oftest et ministeriums departement. Cirkulærer indeholder typisk bestemmelser, der er rettet til hierarkisk lavere placerede institutioner.

Hvad cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi handler simpelthen om, at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt. Cirkulær økonomi bryder med idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald.