Table of Contents:

 1. Hvilke danske byer vokser mest?
 2. Hvilke byer er i vækst?
 3. Hvem bor i storbyer?
 4. Hvilke kommuner vokser mest?
 5. Hvordan udvikler sammensætningen af Danmarks befolkning sig?
 6. Hvad er befolkningsfremskrivning?
 7. Hvordan er aldersfordelingen i Danmark?
 8. Hvad er de 20 største byer i Danmark?
 9. Hvordan er befolkningen fordelt i Danmark?
 10. Hvad er Danmarks befolkningstæthed?

Hvilke danske byer vokser mest?

Aalborg og Aarhus har haft de største stigninger, på henholdsvis 11,5 pct. og 10,2 pct., mens Odense har haft en stigning på 5,7 pct. By Folketal 2006 Folketal 2016 Udvikling i pct. Der er 6 byer i Danmark med et folketal mellem 50.000 og 99.999 indbyggere.

Hvilke byer er i vækst?

Ser man alene på de fire største kommuner (København, Aarhus, Aalborg og Odense) har de tilsammen oplevet en fremgang i folketallet på knap 176.000 personer svarende til ca. 63 pct. af væksten på landsplan.

Hvem bor i storbyer?

De unge bor i byerne – de ældre på landet Andelen af unge mennesker er højere i de store byer end i de mindre byer og landdistrikter, blandt andet på grund af de mange studerende i de store byer. Omvendt er andelen af personer på 60 år og ældre højest i de mellemstore byer.

Hvilke kommuner vokser mest?

Den største by er vokset mest i kommunerne omkring København og Århus, hvor befolkningsvæksten generelt har været højest, men også i kommuner med mellemstore byer som Viborg, Herning og Roskilde er indbyggertallet i den største by vokset med over 2.500 indbyggere.

Hvordan udvikler sammensætningen af Danmarks befolkning sig?

Ved indgangen til 2021 er befolkningstallet i den nye fremskrivning ca. 10.000 lavere end i 2019-fremskrivningen stigende til ca. 30.0. Forskellen øges gradvist frem mod 2060, hvor befolkningstallet forventes at være knap 75.000 lavere.

Hvad er befolkningsfremskrivning?

Begrebsforklaring. En beregning, der viser, hvordan befolkningens størrelse og sammensætning vil udvikle sig fremover, under en række forudsætninger vedrørende det fremtidige forløb af fertilitet, dødelighed og nettoindvandring.

Hvordan er aldersfordelingen i Danmark?

i løbet af 2028, mens det i sidste års fremskrivning forventedes at ske i løbet af 2026, jf....Tabel 2. Forventet tilvækst fra 20 i forskellige aldersgrupper.
2020-fremskrivningen2019-fremskrivningen
0-5 år53.12961.301
6-17 år-40.615-29.416
18-64 år-7.0963.933
65-79 år53.90453.608
28. maj 2020

Hvad er de 20 største byer i Danmark?

De 10 største byer i Danmark
 • København (Sjælland)
 • Aarhus (Jylland)
 • Odense (Fyn)
 • Aalborg (Jylland)
 • Esbjerg (Jylland)
 • Randers (Jylland)
 • Kolding (Jylland)
 • Horsens (Jylland)

Hvordan er befolkningen fordelt i Danmark?

I alt udgør personer med dansk oprindelse 86,1 % af befolkningen, mens 614.000 indvandrere udgør 10,.000 efterkommere af indvandrere 3,3 %. Knap to tredjedele af gruppen af indvandrere og efterkommere stammer fra ikke-vestlige lande.

Hvad er Danmarks befolkningstæthed?

Sædvanligvis måles befolkningstæthed pr. km2; i Danmark er den 132 indbyggere pr. km2 (2015).