Table of Contents:

 1. Hvad sker der hvis man ikke kan betale sine regninger?
 2. Hvordan foregår en inkassosag?
 3. Hvor lang tid tager en inkassosag?
 4. Hvad er inkassofirma?
 5. Hvad er henstand?
 6. Kan man nægte at betale regning?
 7. Hvor mange rykkere skal der sendes ud inden inkasso?
 8. Hvornår kan man kræve inkassoomkostninger?
 9. Hvad gør fogedretten?
 10. Hvad kan inkasso gøre?
 11. Hvad betyder henstand af gæld?
 12. Hvad betyder henstand med betaling?
 13. Hvordan afviser man en regning?
 14. Hvis man ikke er enig i en regning?

Hvad sker der hvis man ikke kan betale sine regninger?

Du risikerer en tur i Fogedretten Hvis du skylder penge, og du ikke betaler, kan din kreditor bede Fogedretten om at hjælpe med at indkræve pengene. Det betyder, at der kommer betydelige ekstraomkostninger til Fogedretten ved din sag, som du skal betale. Fogedretten gennemgår dine muligheder for at betale.

Hvordan foregår en inkassosag?

Når din gæld overdrages til inkasso, modtager du et brev, hvor du informeres om, at et inkassoselskab/en advokat har overtaget inddrivelsen af din gæld. Herefter vil enten inkassobureauet eller advokaten forsøge at finde en løsning med dig, så din gæld kan blive betalt.

Hvor lang tid tager en inkassosag?

Først i tid bedst i ret Som udgangspunkt giver vi derfor ikke skyldner mere end 10 dage til at betale, før vi sender dit krav i fogedretten. På vores opfordring tager fogedretten sikkerhed i skyldners aktiver.

Hvad er inkassofirma?

Inkasso: Hvad er det? Skylder du penge, og har du ikke betalt tilbage som aftalt, kan din sag blive sendt til inkasso. Det betyder, at dem, du skylder penge, har overladt opkrævningen til enten deres egen inkassoafdeling eller et selvstændigt selskab. Inkasso foregår enten hos en advokat eller et inkassobureau.

Hvad er henstand?

Hvis man har betalingsvanskeligheder og dermed ikke kan betale af på sit/sine lån, kan man tage kontakt til kreditor, og muligvis få registreret henstand. Det betyder at man nu har længere tid til at betale af på lånet.

Kan man nægte at betale regning?

Du skal som udgangspunkt ikke betale for varer og ydelser, du ikke har bestilt. Den, der hævder, at I har en aftale, skal bevise aftalen. Men du skal give besked om, at du ikke har bestilt varen eller ydelsen for at sikre dig, at misforståelsen ikke resulterer i, at fakturaen - altså regningen - sendes til inkasso.

Hvor mange rykkere skal der sendes ud inden inkasso?

Rykkere kommer altid før inkasso Virksomheder må højst opkræve 3 rykkergebyrer på maksimum 100 kroner for det samme krav. Mellem hver rykker skal der gå mindst 10 dage. Virksomheden må sende dig den 1. rykker, så snart du har overskredet indbetalingsdatoen.

Hvornår kan man kræve inkassoomkostninger?

Hvornår kan du beregne inkassoomkostninger Du kan kun kræve, at skyldner betaler inkassoomkostninger, hvis du har sendt et inkassovarsel til skyldner. Skyldner skal minimum have en frist på 10 dage til at betale dit krav. Der er særlige regler for, hvordan du skal formulere et inkassovarsel.

Hvad gør fogedretten?

Fogedretten er til for at sikre, at kreditor får de penge, du skylder. Samtidig sikrer fogedretten, at indkrævningen sker på en forsvarlig måde, og at loven bliver overholdt. Fogedretten er den mulighed, kreditor har for at få hjælp til at få sine penge retur.

Hvad kan inkasso gøre?

Betaler du ikke din gæld til tiden, kan virksomheden selv prøve at inddrive gælden, eller den kan overlade opgaven til et inkassobureau eller en advokat. Du skal altid have et skriftligt varsel fra virksomheden med en frist på ti dage til at betale, før gælden går til inkasso.

Hvad betyder henstand af gæld?

Gældssanering eller henstand er en mulighed for dig, hvis ikke det lykkedes at forhandle om din gæld. Henstand betyder, at du får en længere frist til at betale din gæld. Det kan du prøve at foreslå, hvis du ikke kan betale din gæld. Gældssanering skal du søge om hos domstolene.

Hvad betyder henstand med betaling?

Henstand betyder pause fra at betale af på din gæld. Hvis du får henstand på et lån, betyder det altså, at du kan vente til et senere tidspunkt med at betale det næste afdrag. Det sker selvfølgelig efter aftale med den, du skylder penge. Henstand kan således sidestilles med en afdragsordning på 0 kroner om måneden.

Hvordan afviser man en regning?

Du skal gå til menupunktet "Betalinger" og finde den betaling, du ønsker at afvise. Ved at trykke på betalingen, får du vist detaljer for betalingen og nederst er der en knap til at afvise betalingen. Tryk på knappen for at afvise og bekræft afvisningen.

Hvis man ikke er enig i en regning?

Du får en regning for noget, du slet ikke har bestilt Den, der hævder, at I har en aftale, skal bevise aftalen. Men du skal give besked om, at du ikke har bestilt varen eller ydelsen for at sikre dig, at misforståelsen ikke resulterer i, at fakturaen - altså regningen - sendes til inkasso.