Table of Contents:

  1. Hvem har lavet Danmarkskanon?
  2. Hvad betyder Trepartssamarbejdet?
  3. Hvad det vil sige at være dansk?
  4. Hvordan er en typisk dansker?
  5. Hvorfor vil kulturministeren lave en Danmarkskanon?
  6. Hvad er danske værdier?
  7. Hvordan går det med den danske model på arbejdsmarkedet?
  8. Hvad er den danske model på arbejdsmarkedet?
  9. Hvad gør en til en dansker?

Hvem har lavet Danmarkskanon?

Danmarkskanonen blev iværksat af daværende kulturminister Bertel Haarder i juni 2016, som et dannelses- og integrationsprojekt. Danmarkskanonen skulle afsøge befolkningens holdninger til de vigtigste og bærende danske samfundsværdier og på den baggrund skabe øget kulturel bevidsthed i befolkningen.

Hvad betyder Trepartssamarbejdet?

Trepartssamarbejde er samarbejde mellem offentlige myndigheder, faglige organisationer og arbejdsgiverforeninger om løsning af samfundsmæssige opgaver. Trepartssamarbejde er ligesom overenskomstforhandlinger – hvor kun arbejdsgivere og faglige organisationer deltager – en vigtig reguleringsmekanisme i den danske model.

Hvad det vil sige at være dansk?

'Danskhed' handler om identitet og om, hvad der er dansk kultur og danske kerneværdier – men om det betyder, at man skal være født i Danmark eller være dansk statsborger for helt at kunne forstå, hvad danskhed er, står til diskussion.

Hvordan er en typisk dansker?

Danskerne er et af verdens mest blege folkefærd. Der er flere blå øjne, blonde hestehaler og bleghuder i en gennemsnitlig dansk by end de fleste andre steder i verden. Samtidig fylder folket godt i gadebilledet. Gennemsnittet måler adskillige centimeter mere i både højden og bredden end andre mennesker på kloden.

Hvorfor vil kulturministeren lave en Danmarkskanon?

Danmarkskanonen er en liste over ti danske værdier, som blev offentliggjort 12. december 2016. Daværende kulturminister Bertel Haarder tog i slutningen af 2015 initiativ til at få oprettet en kanon med danske værdier med det formål at bekæmpe radikalisering.

Hvad er danske værdier?

Dannebrog er - hvis man skal tage lytte til danskerne - synonym med værdier som frihed, ligestilling og velfærdssamfundet. Kan du kende dig selv i ord som frisind, tillid og frivillighed? I december 2016 blev de 10 vigtigste danske værdier offentliggjort i den såkaldte Danmarkskanon – præsenteret af Bertel Haarder.

Hvordan går det med den danske model på arbejdsmarkedet?

Det er noget særligt for det danske arbejdsmarked. Den danske arbejdsmarkedsmodel forudsætter stærke og repræsentative organisationer, og at parterne udviser ansvarlighed over for de aftaler, de indgår. Reguleringen af løn- og arbejdsvilkår sker gennem kollektive overenskomster.

Hvad er den danske model på arbejdsmarkedet?

Den danske model er en betegnelse for den helt særlige måde, arbejdsmarkedet er indrettet på i Danmark. Det, der er specielt ved modellen er, at medarbejderes vilkår er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter. Det vil sige fagforeningerne på den ene side og arbejdsgiverforeninger på den anden side.

Hvad gør en til en dansker?

- Dansker [ˈdansgʌ] = en person fra Danmark - ofte med stærk betoning af det nationale. * Det vigtigste kriterium for at være "rigtig dansk" er dog - ifølge danskerne selv - at kunne tale dansk, viser en undersøgelse af danskernes nationale forestillinger, som er udgivet i bogen "Den Danske Republik".