Table of Contents:

 1. Hvornår er man i beskæftigelse?
 2. Hvad er høj beskæftigelse?
 3. Hvorfor kom kvinderne ud på arbejdsmarkedet?
 4. Er studerende i arbejdsstyrken?
 5. Hvor mange er der i arbejdsstyrken?
 6. Hvornår er man langtidsledig?
 7. Hvad tæller som beskæftigelse?
 8. Hvad er en høj arbejdsløshedsprocent?
 9. Hvad er et flaskehalsproblem?
 10. Hvornår kom kvinderne for alvor på arbejdsmarkedet?
 11. Hvornår kom kvinderne ind på arbejdsmarkedet?
 12. Hvordan defineres henholdsvis erhvervs og beskæftigelsesfrekvensen?

Hvornår er man i beskæftigelse?

Beskæftiget er man, hvis man har en tilknytning til en arbejdsplads i form af et job, hvor man som minimum har én times betalt arbejde pr. uge i referenceperioden.

Hvad er høj beskæftigelse?

Forenklet kan man sige, at høj beskæftigelse er det samme som lav arbejdsløshed. Arbejdsløshed er et problem, både for den arbejdsløse selv og for samfundet. De arbejdsløse har oftest færre penge end beskæftigede og derfor lavere levestandard.

Hvorfor kom kvinderne ud på arbejdsmarkedet?

Efter 2. Verdenskrigs afslutning tog Danmark de næste skridt mod at blive et velfærdssamfund. De svage blev bedre sikret, og flere af de hjemmegående kvinder komarbejdsmarkedet. Opbygningen af velfærdssamfundet var et politisk projekt, som især Socialdemokraterne stod i spidsen for.

Er studerende i arbejdsstyrken?

Når vi opgør, hvem der er ude på arbejdsmarkedet, ser vi helt præcist på dem, der er i arbejde og på de arbejdsløse. Dette kalder vi også for arbejdsstyrken, og den består altså af de beskæftigede og arbejdsløse. Vi medregner de arbejdsløse, da de jo søger arbejde. Men altså ikke studerende.

Hvor mange er der i arbejdsstyrken?

Arbejdskraftundersøgelsen (år) 2019. Arbejdsstyrken for 15-64-årige er vokset fra 20 med 39.000 personer, således at den i 2019 udgjorde 2.931.000 personer. Dette svarer til en erhvervsfrekvens på 79,1 pct. Erhvervsfrekvensen angiver antal beskæftigede og ledige (arbejdsstyrken) som andel af befolkningen.

Hvornår er man langtidsledig?

Langtidsledig: En langtidsledig person er i udgangspunktet en person, der har været bruttoledig i mindst 52 sammenhængende uger (1 år).

Hvad tæller som beskæftigelse?

Ved beskæftigelse forstås normalt erhvervsmæssigt arbejde. Antallet af beskæftigede er således lig med antallet af personer, der har et lønarbejde. Antallet af beskæftigede er større end antallet af lønmodtagere, idet også selvstændige er beskæftigede, selvom de ikke er lønmodtagere.

Hvad er en høj arbejdsløshedsprocent?

Man taler om fuld beskæftigelse, når arbejdsløsheden er nede omkring 3-4 pct. Som følge af finanskrisen i 2008 steg arbejdsløsheden markant i årene herefter – til over 6 pct. I de senere år er den støt og roligt faldet, så vi nu er tæt på den fulde beskæftigelse igen.

Hvad er et flaskehalsproblem?

Når der er stor mangel på arbejdskraft inden for visse grupper, som fx blandt elektrikere, taler man om flaskehalsproblemer. Virksomhederne er ikke glade for flaskehalse. Hvis der er mangel på arbejdskraft, vil lønmodtagerne stå stærkere, når de skal forhandle løn.

Hvornår kom kvinderne for alvor på arbejdsmarkedet?

Efter 2. Verdenskrigs afslutning tog Danmark de næste skridt mod at blive et velfærdssamfund. De svage blev bedre sikret, og flere af de hjemmegående kvinder komarbejdsmarkedet.

Hvornår kom kvinderne ind på arbejdsmarkedet?

I takt med at kvinderne fra 1960erne kom ud på arbejdsmarkedet, holdt mændene mere og mere fri. Det betyder, at den samlede arbejdsindsats fra den danske befolkning faldt fra midt i 1960erne til 1980, hvorefter den har ligget fuldstændig uændret. Og det er en af årsagerne til, at dansk økonomi står bomstille.

Hvordan defineres henholdsvis erhvervs og beskæftigelsesfrekvensen?

Erhvervsfrekvensen er et udtryk for arbejdsstyrkens andel af befolkningen, mens beskæftigelsesfrekvensen angiver de beskæftigedes andel af befolkningen. Arbejdsløsheden er i alle landene beregnet i arbejdskraftundersøgelserne.